Downloads

Algemeen

bestuur

Bestuur en directiereglementA
Bestuurlijk toetsingskaderA
Code goed onderwijsbestuur VOA
Goed onderwijs bestuur (aanvullende informatie)A
Informatieplicht gescheiden ouders (brief)A
IntegriteitscodeA
Intern toezichtkaderA
JaarverslagA
KlachtenafhandelingA
KlachtenreglementA
Melding misstanden VO (Klokkenluidersregeling)A
Reglement criteria nevenfuncties bestuurA
Statuten VerenigingA
Strategisch beleidsplan / schoolplan 2017-2021A

bornego-algemeen

BoekenfondsreglementA
Friese meldcode (folder)A
Gedragscode social media, internet en e-mailA
Handelingsprotocol alcohol en drugsA
Maatregelen bij slecht weerA
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandelingA
Omgang met informatieplicht (beleid)A
Procedure aanmelding, toelating en inschrijving 2017-2018A
Procedure bezwaar en beroep inzake toelating en plaatsingA
Protocol medicijnverstrekking en medisch handelenA
Reglement genotmiddelen Bornego CollegeA
SponsorbeleidA
Toelatingscode van vmbo naar havoA
TopsportregistratieformulierA
Topsportvriendelijk beleidA
Vrije dagen overzicht 2017-2018A

folders

Doeners gezocht (Kei College)A
Flyer Bornego op MaatAJLJ
Folder Ontdek Bornego JoureAJ
Folder Ontdek Bornego Junior & MavoAJ
Folder Tweede FaseAL

formulieren

Formulier aanvraag bijzonder verlofAJLJ
Formulier vrij vragen vanwege arts/specialistenbezoekAJLJ
Formulier zorgadviesteam (toestemming ouders)AJLJ
VerhuisberichtAJLJ

jaarverslag

Jaarverslag 2016A

leerlingen

LeerlingenstatuutA
Richtlijnen voor het maken van een werkstukA

leerlingondersteuning

Informatie Passend OnderwijsA
PestprotocolA
Protocol DyslexieA
School Ondersteuningsplan Bornego CollegeA
Zorgadvies Team - toestemmingsformulier oudersA

magazine

@Bornego 2016/17 - 1A
@Bornego 2016/17 - 2A
@Bornego 2017/18 - 1A

nieuwsbrief

Nieuwsbrief februari 2018A
Nieuwsbrief december 2017A
Nieuwsbrief november 2017A
Nieuwsbrief oktober 2017A
Nieuwsbrief juli 2017A
Nieuwsbrief juni 2017A
Nieuwsbrief mei 2017A
Nieuwsbrief april 2017A

schoolgids

Schoolgids 2017-2018AJLJ

schoolkosten

Schoolkosten 2017-2018A