Kalender

2018
21 februari EXTRA voorlichting Bornego Junior & Mavo voor groep 8 (16.00 - 17.00 uur) J8
21 februari Noordelijke vertaalwedstrijd Grieks en Latijn (gymnasium 5 en 6) L
23 februari Sportdag (klas 2) J
23 februari Uitreiken cijferoverzichten en voorlopige adviezen J
24 februari t/m 4 maart Voorjaarsvakantie AJLJ
5 maart Ouderspreekuur (mavo-2 t/m 4) J
6 maart On Stage evenement (mavo-2 en -3) JJ
6 maart t/m 19 maart Afname rekentoets (mavo-4) J
7 maart klas 4 presentatie sectorwerkstukken J
12 maart Expeditie H'veen (mavo-4) J
13 maart Bezoek Rijksmuseum en Scheepvaartmuseum Amsterdam (vwo-6) L
13 maart Expeditie H'veen (mavo-4) J
13 maart Ouderavond (mavo-3) J
13 maart klas 3 presentatie snuffelstage of LOB week J
14 maart Ouderspreekuur (mavo-2, 3, 4) J
15 maart Feestavond in 't Haske 19.00-23.00 uur (klas 2,3,4) J
15 maart t/m 16 maart Honger je uit voor een duit (16.00-16.00 uur) L
19 maart Expeditie H'veen (mavo- 4) J
19 maart Informatie-avond Rome (Gymnasium-5) Start 19.30 uur. Inloop vanaf 19.15 uur. L
19 maart Theatervoorstelling Smoar (mavo-3) J
19 maart t/m 21 maart Klas 4 mondelinge tentamens J
20 maart Met CKV naar Groningen (havo-4 en vwo-4) L
20 maart Ouderavond (mavo 2) J
20 maart Thema-avond voor alle ouders 19.15-21.30 uur J
20 maart t/m 23 maart Mondelinge tentamens (mavo 4) J
22 maart Klas 3 verkeersles J
26 maart t/m 3 april Toetsweek 3 examenklassen L
27 maart CKV naar Groningen (havo-4 en vwo-4) L
27 maart On Stage Doedag mavo-2 en -3 JJ
29 maart Paasviering J
30 maart Goede vrijdag geen les A
2 april Pasen AJLJ
4 april t/m 5 april Verkeersmarkt en verkeerslessen (klas 1 en 2) JL
4 april t/m 12 april Toetsweek 3 niet-examenklassen L
10 april Leerlingen AK excursie Amsterdam (mavo-4) JJ
16 april Klas 4 eerste herkansing J
17 april klas 4 herkansing mondeling tentamen J
17 april t/m 26 april Excursie Rome (gymnasium-5) L
19 april Kunst+ avond J
23 april t/m 26 april Excursie klas 3 havo/vwo L
23 april t/m 26 april Werkweek Berlijn (vwo-5) L
24 april klas 2 voorlichtingsavond ivm iPad onderwijs J
25 april Klas 4 laatste lesdag J
26 april Klas 4 schooluitje J
27 april Koningsdag A
28 april t/m 13 mei Meivakantie AJLJ
10 mei Hemelvaart A
14 mei Eindgesprekken klas 1 J
14 mei t/m 28 mei Centraal examen AJLJ
16 mei Eindgesprekken klas 1 J
17 mei 10-minutengesprekken
21 mei Pinksteren AJLJ
24 mei Voorlichting ouders werkweek AJLJ
30 mei t/m 11 juni Afname rekentoets mavo 3 en 4 J
1 juni Klas 4 levert boeken en kluissleutel in J
5 juni Ouderklankbordbijeenkomst 3 J
13 juni Uitslag Centraal Examen AJLJ
18 juni t/m 21 juni Klas 4 Centraal Examen 2 J
20 juni Kennismakingsmiddag nieuwe
klas 1 (Joure)
J8
20 juni Kennismakingsmiddag nieuwe
klas 1 (Junior & Mavo)
J8
20 juni Ouderavond nieuwe klas 1 (Joure) J8
21 juni Ouderavond nieuwe klas 1 (Junior & Mavo) J8
22 juni Studiedag docenten (leerlingen vrij) A
26 juni t/m 4 juli Toetsweek 4 L
29 juni Klas 1 sportdag met OSG J
29 juni Klas 4 ontvangt uitslag Centraal Examen 2
4 juli Laatste lesdag J
9 juli t/m 13 juli Projectweek J
9 juli t/m 13 juli Werkweek klas 3 J
11 juli Diplomering vwo L
12 juli Diplomering havo L
16 juli Diplomering mavo J
18 juli Alternatieve sportdag J
18 juli Diplomering mavo J
20 juli Rapporten uitdelen J
21 juli t/m 2 september Zomervakantie AJLJ
20 oktober t/m 28 oktober Herfstvakantie AJLJ
22 december t/m 6 januari Kerstvakantie AJLJ

Verklaring kalender iconen

A Activiteiten Bornego Centraal; alle locaties

J Activiteiten Bornego Junior & Mavo

L Activiteiten Bornego Lyceum

J Activiteiten Bornego Joure

8 Activiteiten voor nieuwe leerlingen uit groep 8