Onderwijsstaking

15 maart: les volgens het rooster

Op vrijdag 15 maart is de landelijke onderwijsstaking in Den Haag. Aangezien er binnen het Bornego College weinig animo is om te staken, is onze school gewoon open. Dat betekent dat leerlingen onderwijs krijgen volgens het rooster.