Aanmelden (ook zij-instroom)

Aanmelden voor klas 1

Je meldt je aan bij het Bornego College door het aanmeldformulier op te sturen naar de leerlingenadministratie. Meestal doet de juf of meester dat samen met de ouder(s)/verzorger(s). Zodra we de gegevens hebben*, ontvangen de ouder(s)/verzorger(s) een bevestiging op de mail.
* De aanmelding wordt in behandeling genomen zodra wij in het bezit zijn van een ondertekend aanmeldformulier, het onderwijskundig rapport en het schooladvies. 

Meer informatie over aanmelden voor klas 1, de toelating tot het eerste jaar, de plaatsingswijzer, passend onderwijs en leerwegondersteuning (lwoo) vind je op deze pagina van groep 7 & 8.

Aanmelden voor een hoger leerjaar (zij-instroom)

Leerlingen die zich van een andere school voor voortgezet onderwijs bij ons willen aanmelden noemen wij zij-instromers. Om een leerling aan te melden, kunt u contact opnemen met onze school. Leerlingen die de overstap willen maken naar een andere VO-school worden geadviseerd om dit ruim op tijd te doen. Het advies is 10 weken voordat jij de overstap wilt maken. Het aanmeldformulier 2024-2025 vind je hier.

De aanmeldprocedure

Het aanmeldformulier bestaat uit twee delen. Deel 1 is het aanmeldformulier dat ingevuld wordt door de ouder(s)/verzorger(s). Deel 2 is het onderwijskundig rapport. Dit deel wordt ingevuld door de huidige school. In dit deel staat onder andere het schooladvies.

Wanneer wij de aanmelding hebben ontvangen, dan wordt het formulier voorzien van een datum van binnenkomst. Deze datum is van belang in verband met de periode die wij kunnen benutten als onderzoeksperiode. Wanneer wij een aanmelding hebben ontvangen, wordt door ons onderzocht of de leerling geplaatst kan worden op het gewenste niveau en of er ook extra ondersteuning nodig is. Wij moeten binnen zes weken, of eventueel met een verlenging van 4 weken, uitsluiting geven over de toelating en of eventuele ondersteuning geboden kan worden.

Het schoolbestuur van onze school bepaalt of uw kind wordt toegelaten op het Bornego College. Het schoolbestuur kijkt bijvoorbeeld naar het schooladvies van de basisschool. In het schooladvies staat welk type voortgezet onderwijs het beste bij uw kind past. Bijvoorbeeld vmbo, havo of vwo.

Zorgplicht

De school heeft zorgplicht voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dat betekent dat wij deze leerlingen een passend onderwijsaanbod moeten aanbieden. Dat kan zijn binnen onze school, maar het kan ook een advies zijn voor een passend onderwijsaanbod bij een andere school, waaronder het voortgezet speciaal onderwijs.

De volledige aanmeldprocedure vindt u hier. Bij vragen naar aanleiding van de procedure of een aanmelding kunt u contact opnemen met ons door een mailtje te sturen naar bornego@ogmf.nl. U kunt ook bellen naar (0513) 80 18 00.