Aanmelden (ook zij-instroom)

Klas 1

Je meldt je aan bij het Bornego College door dit aanmeldingsformulier in te vullen en op te sturen naar onze school. Meestal doet jouw juf of meester dat samen met je ouders/ verzorgers. Zodra wij jouw gegevens hebben, ontvangen je ouders/verzorgers een bevestiging op de mail. Mocht de basisschool het aanmeldingsformulier niet hebben, dan kunnen je ouders/verzorgers altijd bellen met onze centrale dienst (0513) 80 18 00. Je krijgt het formulier dan zo snel mogelijk thuis gestuurd.

Meer informatie over aanmelden voor klas 1, de toelating tot het eerste jaar, de plaatsingswijzer, passend onderwijs en leerwegondersteuning (lwoo) vind je op deze pagina van groep 7 & 8.

Aanmelden voor een hoger leerjaar (zij-instroom)

Leerlingen die zich van een andere VO-school bij ons willen aanmelden noemen wij zij-instromers. Om een leerling aan te melden, moet gebruik worden gemaakt van dit originele aanmeldingsformulier.