atheneum

Het atheneum vormt samen met het gymnasium het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) en duurt zes jaar. Met een atheneumdiploma kun je naar het hoger beroepsonderwijs (hbo) of een universiteit. Atheneumleerlingen moeten niet alleen goed kunnen leren, maar ook kunnen verbinden en kritisch kunnen kijken.

In Heerenveen beginnen atheneumleerlingen het eerste jaar op Bornego Junior & Mavo. Daarna volgen ze de doorgaande leerlijn naar het examen op Bornego Lyceum. Atheneumleerlingen uit Joure kunnen daar de eerste drie leerjaren volgen en stromen vervolgens door naar Lyceum.

Net als bij de havo krijgen de leerlingen de eerste drie jaar een brede opleiding en kiezen zij daarna een profiel om zich verder in te verdiepen. Ieder profiel heeft eigen vakken, naast de vakken uit het gemeenschappelijke deel (zie de tabel hieronder). Er is keuze uit de volgende vier profielen:

  • Cultuur & maatschappij (C&M)
  • Economie & maatschappij (E&M)
  • Natuur & gezondheid (N&G)
  • Natuur & techniek (N&T)

Klik hier voor meer informatie over deze vier profielen.

Veel leerlingen vinden het maken van een profielkeuze lastig. Leerlingen uit klas 3 en hun ouders/ verzorgers krijgen daarom uitvoerige voorlichting over de tweede fase en de keuzes die gemaakt moeten worden. En natuurlijk kunnen de leerlingen altijd rekenen op ondersteuning van bijvoorbeeld de mentor en de decanen bij ons op school.

In de tweede fase krijgen leerlingen les in algemene vakken (zoals Nederlands en Engels), verplichte vakken die horen bij het gekozen profiel en keuzevakken. Leerlingen leren zelfstandig werken, plannen en organiseren. Daarmee bereiden wij ze voor op een goed vervolg van hun studieloopbaan.