atheneum

Het atheneum vormt samen met het gymnasium het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) en duurt zes jaar. Met een atheneumdiploma kun je naar het hoger beroepsonderwijs (hbo) of een universiteit.

Onderbouw (eerste fase)

Leerlingen beginnen het eerste twee jaar op Bornego Junior. Daarna volgen ze de doorgaande leerlijn naar het examen op Bornego Lyceum.

Leerlingen volgen de eerste drie jaar een brede opleiding en kiezen daarna een profiel om zich verder in te verdiepen. Ieder profiel heeft eigen vakken, naast de vakken uit het gemeenschappelijke deel (zie de tabel hieronder). Er is keuze uit de volgende vier profielen:

  • Cultuur & maatschappij (C&M)
  • Economie & maatschappij (E&M)
  • Natuur & gezondheid (N&G)
  • Natuur & techniek (N&T)

Klik hier voor meer informatie over deze vier profielen.

Het is belangrijk een keuze te maken die goed bij je past. Leerlingen uit klas 3 en hun ouders/ verzorgers krijgen daarom uitvoerige voorlichting over de tweede fase en de keuzes die gemaakt moeten worden. En natuurlijk kunnen de leerlingen altijd rekenen op ondersteuning van bijvoorbeeld de mentor en de decanen bij ons op school.

Bovenbouw (tweede fase)

In de tweede fase krijgen leerlingen les in algemene vakken (zoals Nederlands en Engels in het gemeenschappelijk deel), verplichte vakken die horen bij het gekozen profiel en keuzevakken.