bestuur en toezicht

Het Bornego College gaat uit van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs (VCVO) in de regio Heerenveen en Joure.

In de ledenvergadering van juli 2017 is besloten de Vereniging om te zetten naar een Stichting. In de loop van 2018 zal het formele traject wat hiervoor nodig is zijn afgerond.

Raad van Beheermodel

Het bestuur bestaat uit een algemeen bestuur met als hoofdtaak toezicht houden op de rector. De rector voert als directeur/bestuurder alle bestuurstaken uit. Op deze manier zijn bestuur en toezicht gescheiden via het Raad van Beheermodel.

 

Samenstelling Verenigingsbestuur

Dagelijks bestuur

Hans Wildeboer, bestuurder.

Algemeen bestuur

De heer R.C. Schuddebeurs, voorzitter
De heer A.H. de Jong, secretaris
De heer J.S. Galema, penningmeester
Mevrouw. I. Geertsema-Hutten
De heer C.M. Visser
Mevrouw P. Walsweer

Contact met het bestuur

U kunt contact opnemen met het bestuur via de heer Bauke Kuperus, ambtelijk secretaris. De heer Kuperus is bereikbaar op telefoonnummer (0513) 80 18 09 of via bkuperus@bornego.nl