bestuur en toezicht

Het Bornego College maakt deel uit van Onderwijsgroep Midden-Friesland (OGMF).

Bevoegd gezag

Stichting Onderwijsgroep Midden-Friesland wordt bestuurd door het College van Bestuur. Drs. Merijn Sprenger vormt het eenhoofdig College van Bestuur van OGMF. Het College van Bestuur is als bevoegd gezag eindverantwoordelijk voor het bestuur van de stichting, het servicebureau en de negen scholen, waaronder het Bornego College.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht controleert het beleid van het College van Bestuur en ziet toe op de algemene gang van zaken binnen de stichting.

Contact

U kunt contact opnemen met het bestuur via het secretariaat, per mail bereikbaar via cvb@ogmf.nl.