bestuur en toezicht

Het Bornego College gaat uit van de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in de regio Heerenveen en Joure.

Bestuur

Het stichtingsbestuur wordt gevormd door het College van Bestuur. Toezicht vindt plaats door de Raad van Toezicht.

College van Bestuur
Dhr. M. Sprenger

Raad van Toezicht:
Mevr. M. Andreae (voorzitter)
Mevr. I. Geertsema
Dhr. P. Ketting
Dhr. A.J. de Vries
Dhr. W.R. Zuurbier

Contact
U kunt contact opnemen met het bestuur via het secretariaat. Mevr. A. Wacanno. U kunt haar bereiken op telefoonnummer (0513) 80 18 18 of E awacanno@bornego.nl.