bestuur en toezicht

Het Bornego College gaat uit van de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in de regio Heerenveen en Joure.

Bestuur

Het stichtingsbestuur wordt gevormd door het College van Bestuur. Toezicht vindt plaats door de Raad van Toezicht.

College van Bestuur

Dhr. J.J. Wildeboer

Raad van Toezicht:

Dhr. R. Schuddebeurs (voorzitter)
Dhr. J.S. Galema
Dhr. A. H. de Jong
Mevr. P.J. Walsweer
Mevr. I. Geertsema

Contact
U kunt contact opnemen met het bestuur via het secretariaat. Mevr. A. Wacanno. U kunt haar bereiken op telefoonnummer (0513) 80 18 18 of E awacanno@bornego.nl.