bij de eigen ontwikkeling & gezondheid

Trainingen en cursussen

Om leerlingen sterker in hun schoenen te laten staan, organiseren we bijvoorbeeld trainingen sociale vaardigheden, aandachttraining of faalangstreductietrainingen. Het aanbod verschilt per Bornego-locatie. Kijk daarom bij de locatie voor aanvullende informatie.

Persoonlijke ondersteuning

We bieden persoonlijke ondersteuning via de volgende personen of instanties:

Vertrouwenspersoon
Het Bornego College wil een veilige school zijn voor de leerlingen. Als dit gevoel wordt aangetast, nemen we dat hoog op. Op iedere locatie is een vertrouwenspersoon bij wie leerlingen met vragen of problemen terecht kunnen. Er is ook een externe vertrouwenspersoon, Marjolein de Raad, T 06-14427765, E m.de.raad@ziggo.nl.

Wanneer het nodig is om met een vertrouwenspersoon buiten de school te overleggen, dan kan er contact worden gezocht met het Meldpunt Vertrouwensinspecteurs, T (0900) 11 13 111. Het meldpunt is tijdens werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur.

Jongerenteam in de school
‘JIDS’ is een preventieve werkwijze die de verbinding legt tussen school, preventie, hulpverlening en ouder/verzorger/jongere, met als doel het goed doorlopen van de schoolloopbaan. Meer informatie over JIDS vindt u in deze flyer..

Margo van der Merwe en Ferdi Celik zijn de preventiewerkers op het Bornego College. Naast preventiewerker is Margo jeugdverpleegkundige bij GGD Fryslân. Ferdi is naast preventiewerker, jongerenwerker op straat of in Casa (jongerencentrum in Heerenveen). Ze zijn een vast dagdeel op beide locaties aanwezig.

De preventiewerker is samen met docent en coach/mentor het eerste aanspreekpunt voor leerlingen bij vragen en/of problemen. De preventiewerkers zijn onderdeel van het team op de locatie en hebben korte lijnen met hulpverleningsinstanties. Ze proberen laagdrempelig, samen met de leerlingen en/of leerkrachten en ouders/verzorgers een antwoord te zoeken op een vraag of probleem.

Wanneer een zorgvraag groter is, dan kan er doorverwezen worden naar Margreet Bosma. Zij hoort ook bij ons preventieteam en is de maatschappelijk werker op het Bornego college. Zij biedt hulpverlening aan leerlingen (en ouders/verzorgers) in samenwerking met school.

Schoolarts/jeugdgezondheidszorg
Alle leerlingen op het Bornego College krijgen op vaste momenten te maken met het jeugdgezondheidsprogramma. Zo is er:

  • een gezondheidsonderzoek in klas 1 mavo. Dit wordt uitgevoerd door de schoolverpleegkundige en er wordt gelet op fysieke en psychosociale gezondheid;
  • een gezondheidsonderzoek in klas 2 havo/vwo. Dit wordt uitgevoerd door de schoolverpleegkundige en er wordt gelet op fysieke en psychosociale gezondheid;
  • een gezondheidsonderzoek in klas 3;
  • een gezondheidsonderzoek in klas 4 havo/vwo;
  • een jongerenspreekuur. Leerlingen en ouders/verzorgers kunnen altijd een extra onderzoek bij de schoolarts of verpleegkundige aanvragen. Dat kan via de ondersteuningscoördinator van de locatie of via de GGD Fryslân ((088) 22 99 444).

 

Weten wie de contactpersonen zijn en op welke manier ze bereikbaar zijn? Klik op de locatie voor deze informatie: Junior en Lyceum.