bij keuzes

Wij leiden leerlingen op voor een mavo (vmbo-t), havo, atheneum- of gymnasiumdiploma.

We bereiden ze ook voor op het vervolgonderwijs en de keuzes die daarbij gemaakt worden.

Op iedere Bornego-vestiging zijn decanen die leerlingen daarbij helpen. Zij geven voorlichting en gaan ook in gesprek met de leerlingen over beroepskeuze en het daarbij horende vakkenpakket. De namen van de decanen staan bij de belangrijke personen van de vestiging (Junior & Mavo, Lyceum).