bij (studie)keuzes

Wij leiden leerlingen op voor een mavo (vmbo-t), havo, atheneum- of gymnasiumdiploma. Daarnaast bereiden we ze voor op het vervolgonderwijs en de keuzes die daarbij gemaakt worden.

Op iedere Bornego-locatie zijn decanen die leerlingen daarbij helpen. Zij geven voorlichting en gaan in gesprek met de leerlingen over beroepskeuze en het daarbij horende vakkenpakket. De namen van de decanen staan bij de contactpersonen van de locatie (Junior of Lyceum).