bij verrijking & verdieping

Niemand is hetzelfde. Op het Bornego College houden we daar rekening mee door bijvoorbeeld Bornego op Maat (BOM). Alle leerlingen kunnen hiervoor in aanmerking komen en kunnen zich via BOM verrijken of verdiepen in een onderwerp naar keuze. Het TalentOntwikkelFonds helpt leerlingen ook bij verrijken & verdiepen.

Bornego op Maat

Wij willen dat leerlingen bij ons op school kunnen uitblinken in hun eigen talenten op hun eigen manier. Daarom hebben we ‘Bornego op Maat’ (BOM). Leerlingen kunnen op zoek naar extra uitdagingen op het gebied waar hun interesses liggen of waar ze goed in zijn. Er zijn binnen Bornego op Maat verschillende mogelijkheden:

Het volgen van één van de Kunst+ of techniek+ activiteiten in Heerenveen;
Extra verdieping bij een bepaald vak;
Een vak op een hoger niveau afronden;
In een of meerdere vakken eerder examen doen;
Een vak of workshop volgen die niet standaard op het Bornego College wordt aangeboden;
Extra ondersteuning bij een vak dat een leerling heel moeilijk vindt.
Wanneer een leerling denkt dat BOM iets is voor hem of haar dan bespreekt hij of zij dit met de mentor.  De mentor bekijkt samen met de leerling en de Bornego op Maat-coördinator of en hoe het Bornego op Maattraject het beste vorm kan krijgen.

Ook maatwerk in het rooster of vakkenpakket behoort tot de mogelijkheden. Voor uitgebreide informatie klik hier voor de Flyer Bornego op Maat

TalentOntwikkelFonds

TOF staat voor het Talent Ontwikkel Fonds van het Bornego College. TOF is bedoeld om je mogelijkheden te geven je verder te ontwikkelen. Hiervoor heeft het Bornego College subsidie gekregen van het regionale talentnetwerk.

Wat?

Wil je graag een symposium bezoeken? Een dagje meelopen op een mbo, hbo of universiteit? Of wil je bijvoorbeeld eens les krijgen van een echte wetenschapper of gamedesigner? Dan kun je een beroep doen op dit fonds. Mogelijk kun je een treinkaartje, toegangskaartje of de reiskosten van een gastspreker via TOF vergoed krijgen.

Voor wie?

Alle leerlingen van het Bornego College kunnen een beroep doen op TOF. De aanvragen worden door mevrouw Kloosterman (docente op Bornego Lyceum en Junior) samen met enkele (geselecteerde) leerlingen beoordeeld.

Voor alle aanvragen geldt:

dat deze is gedaan door een leerling die ingeschreven staat bij het Bornego College;
dat de activiteit waarvoor een beroep wordt gedaan op TOF hetzelfde schooljaar wordt uitgevoerd;
dat er geen buitensporige bijdrage wordt gevraagd zodat ook andere leerlingen een beroep kunnen doen op het fonds.

Hoe?

Je dient een aanvraag in via het speciale digitale formulier dat je hier vindt. Mocht je vragen hebben, dan kun je altijd terecht bij je mentor.