bij verzuim

Leerplichtambtenaar

Bij veel spijbelen of ernstige gedragsproblemen komt de leerplichtambtenaar in beeld. De leerplichtambtenaar zoekt met de leerling en de school naar een passende oplossing voor diens situatie.

Leerplichtambtenaren zijn te bereiken via de gemeente. Die van Joure en Heerenveen staan hieronder vermeld:

Leerplichtambtenaar in

Gemeente Heerenveen
mevrouw I. Koning
T (0513) 61 75 11

Gemeente Fryske Marren
Rina Rengelink-Groen
E r.rengelink@fryskemarren.nl