mavo/vmbo-t

Leerlingen met een vmbo-t/mavo-advies kunnen bij ons zowel in Heerenveen als Joure onderwijs volgen en examen doen op de locatie waar ze ook beginnen (Plein Joure of Bornego Junior & Mavo).

Vmbo-t/mavo is een brede opleiding van vier jaar. In klas 1 en 2 krijgen leerlingen algemeen vormende vakken. Het vak sport en bewegen (ook wel lo2 genoemd) is in klas 3 een onderdeel van het brede lessenpakket in Heerenveen.

Vmbo-t/mavo geeft toegang tot niveau 4 van het mbo. Het is ook mogelijk om na het vmbo-t/mavo-diploma over te stappen naar de havo. Het Bornego College houdt zich voor een goede overgang aan de speciale Toelatingscode Theoretische leerweg naar Havo.