mavo (vmbo-t)

Mavo (vmbo-t) is een brede opleiding van vier jaar. Met een mavodiploma kunnen leerlingen bijvoorbeeld een niveau 4 opleiding volgen van het mbo. Daarnaast is het mogelijk om met een mavodiploma over te stappen naar de havo.

In klas 1 en 2 krijgen leerlingen algemeen vormende vakken. Het vak sport en bewegen (ook wel lo2 genoemd) is in klas 3 een onderdeel van het brede lessenpakket.

Mavo (vmbo-t) geeft toegang tot niveau 4 van het mbo. Het is ook mogelijk om na het mavo (vmbo-t)-diploma over te stappen naar de havo. Lees hier hoe je doorstroomt van vmbo naar havo.