Category:

Aanmelden buiten-schoolse activiteiten

september 26th, 2019 by

Meld je hier aan voor de buitenschoolse activiteiten. De activiteiten gelden alleen voor Bornego leerlingen in Joure. Maak een zorgvuldige keus, want kiezen is meedoen en betalen.

Bekijk hier het boekje met alle activiteiten.

 

Digitale nieuwsbrief

juli 2nd, 2019 by

De laatste digitale nieuwsbrief van dit schooljaar is uit!
Je leest ‘m hier.

Leerlingen richten 17e-eeuws bedrijfje op

juni 26th, 2019 by

Leerlingen uit klas 2c en 2d van Bornego Joure zijn de laatste weken tijdens het vak geschiedenis bezig geweest met het oprichten van een 17e- eeuws bedrijfje met als voorbeeld de VOC (het allereerste bedrijf in de wereld die aandelen uitgaf onder een breed publiek). De leerlingen moesten een bedrijfsplan schrijven en uiteindelijk het bedrijf op een ludieke wijze presenteren tijdens een aandelenmarkt. Het doel was om zoveel mogelijk aandelen te verhandelen tijdens deze markt. De resultaten waren geweldig. De leerlingen hadden goed nagedacht over hoe ze hun bedrijf gingen promoten en de tafels stonden dan ook vol versieringen en aanmoedigingen om aandelen te kopen. Het was een gezellige, leerzame ochtend en voor herhaling vatbaar.

Plein Joure

juni 25th, 2019 by

Plein Joure: dat is de naam waaronder het Bornego College en OSG Sevenwolden vanaf volgend schooljaar samen verdergaan. Vandaag stond de school op de kop door de onthulling van de naam en het logo. Het startsein daarvoor werd gegeven door wethouder Luciënne Boelsma. Honderd eersteklassers moesten op het plein de hitte doorstaan door samen bordjes om te draaien. Dat ging niet helemaal volgens plan: ook dat stond op de kop. Met wat kunst en vliegwerk was het daarna zichtbaar.

Plein Joure

Bij een samenwerkingsschool die diepgeworteld is in de Jouster grond hoort een naam die verbindt. Daarom hebben we voor Plein Joure gekozen. Een plein is van oudsher een open plek waar mensen samenkomen, een plein verbindt een dorp of plaats, op een plein gebeurt het. Dat geldt ook voor onze school: ‘Plein Joure – the place to be’.

Stichting Leergeld

De aanvankelijk bedoelde sponsorloop ging vanwege de tropische temperatuur vandaag niet door. Het inmiddels opgebrachte geld werd vandaag wel middels een cheque overhandigd aan Stichting Leergeld: 750 euro. Dit bedrag kan nog oplopen omdat nog niet al het geld binnen is.

Samenwerking

De onthulling van de nieuwe naam en logo is een volgende stap in de samenwerking tussen beide scholen. De nieuwe eersteklassers die vandaag ook kennismaakten met hun nieuwe klas, zijn de eerste leerlingen die deels samen onderwijs zullen volgen

Leerlingen maken winst voor Day for change

juni 21st, 2019 by

Donderdagavond hebben derdejaars havo- en vwo-leerlingen voor een volle zaal het eindresultaat en de opbrengst gepresenteerd voor het project ‘Day for Change’. Daarvoor zetten de leerlingen in groepjes een eigen bedrijfje op. Tijdens de presentatie-avond, die werd geopend door wethouder Luciënne Boelsma, lieten de leerlingen zien hoe ze te werk zijn gegaan en hoeveel winst ze hebben gemaakt. Samen maakten alle bedrijfjes bijna 800 euro winst. School rond dit bedrag af naar 1.000 euro voor Day for Change.

Originaliteitsprijs

Leerlingen Anne, Dautsen, Marieke en Regina werden donderdag door vertegenwoordigers van de Rabobank uitgeroepen tot winnaar van de originaliteitsprijs. Het viertal had een microkrediet gekregen om hun onderneming ‘Cards for Change’ op te zetten. De meiden maakten zelf kaarten en verkochten deze. Het leverde ze maar liefst 127,55 euro winst op! Naast dit bedrijfje waren er ook leerlingen die bijvoorbeeld hamburgers verkochten en auto’s wasten.

In totaal acht weken werkten de derdeklassers voor het vak economie onder leiding van docent Jelle Hiemstra aan hun mini-onderneming. Eerder beoordeelde een vakkundige jury de ondernemingsplannen en verstrekte de leerlingen een mini-startkapitaal om hun bedrijfje op te zetten. Met leningen variërend van 12 tot 35 euro gingen de leerlingen vervolgens aan de slag voor Day for Change.

Winst

Day for Change zet zich in om ondernemerschap bij jongeren in Nederland enin ontwikkelingslanden te bevorderen. Dat doen ze bijvoorbeeld door leerlingen (zoals op het Bornego College) een microfinanciering te geven om een eigen onderneming op te zetten. De winst van de leerlingen gaat naar projecten van ondernemende mensen in ontwikkelingslanden. In geval van de Bornego-leerlingen is dit Bamusuuta Women in Oeganda. Dit zijn 10 boerinnen die bananen en koffie verbouwen en verkopen. Met het geld kunnen ze meer grond kopen.

Klas J3c en J3d op excursie naar A-Ware

juni 20th, 2019 by

Op woensdag 19 juni zijn de leerlingen van klas 3C en 3D van Bornego Joure naar A-ware in Heerenveen gefietst. A-ware is gespecialiseerd in het produceren, rijpen, versnijden en verpakken van kaas, daarnaast produceren ze ook andere zuivelproducten. De productielijn van de vestiging in Heerenveen bevindt zich in een gebouw van 700 meter lang!
De excursie werd georganiseerd in het kader van de ‘Sciencedag’, een project waar de leerlingen van de derde klassen havo en vwo kennismaken met scheikunde en natuurkunde in de dagelijkse praktijk.

De leerlingen kregen eerst een korte presentatie van een kaastechnoloog. Deze houdt zich bezig met het ontwikkelen van verschillende kaasrecepturen. Daarna gingen de derdeklassers in groepjes de fabriek in waar ze de productie met eigen ogen mochten aanschouwen: het persen van de wrongel, het onderdompelen in het pekelbad en de verpakking voor de distributie. Wat opviel is dat een groot deel van de productie volledig is gemechaniseerd en geautomatiseerd.
Naderhand werd de groep verwend met verse kaas en drinkyoghurt en kregen ze een cap mee. De leerlingen kunnen terugkijken op een leerzame en buitengewoon interessante excursie!

Winnaars muziekfinale bekend!

juni 13th, 2019 by

Vorige week donderdag ging het dak eraf op het Bornego Junior & Mavo. Daar vond de jaarlijkse muziekfinale plaats voor leerlingen uit klas 1,2 en 3.

Zo’n 80 leerlingen van Bornego Heerenveen en Joure deden mee aan de muziekfinale. De presentatie was in handen van twee leerlingen. Voor elk optreden werd een filmpje vertoond waarin de optredende groep werd voorgesteld. De eersteklassers Jayna, Michaela, Roos, Frederique, Rena, Alisa en Femke hebben de juryprijs gewonnen. Zij traden op met het nummer New Rules van Dua Lipa. De meiden hebben naast een wisselbeker, ook een opname in een echte muziekstudio gewonnen. “Op woensdag 3 juli gaan we ons liedje al opnemen in een muziekstudio,” vertelt Michaela trots. De meiden hadden niet verwacht dat ze zouden winnen. “De andere groepjes waren ook best goed,” aldus Jayna.

De publieksprijs voor klas 1 ging naar Nynke, Bregt, Brecht, Amber, Rebecca, Demi, Coba en Sinne. Zij traden op met het nummer ‘All of me’. De publieksprijs en de juryprijs voor klas 2/3 is gewonnen door Mona, Rixt, Meri, Elize en Iris. Zij vertolkten het nummer ‘What about us’ van Pink.

OV-staking 28 mei: lessen gaan gewoon door

mei 26th, 2019 by

Komende dinsdag gaan de lessen op het Bornego College gewoon door. Het openbaar vervoer heeft voor die dag een landelijke staking aangekondigd. Omdat veel van onze leerlingen in relatieve nabijheid van de school wonen, verwachten wij dat de meeste leerlingen geen directe hinder van de staking zullen ondervinden.

We hopen dat leerlingen die wel afhankelijk zijn van het openbaar vervoer tijdig een andere oplossing kunnen vinden om dinsdag toch op tijd op school te komen. Mocht dit vanwege de afstand echt niet lukken, dan hebben wij daar begrip voor. In dat geval vragen wij ouders of verzorgers dit uiterlijk dinsdagochtend 8.30 uur te melden via het telefoonnummer (0513) 80 18 99.

Goed bezochte ouderavond over jongeren en sociale media

mei 22nd, 2019 by

Dinsdagavond vond er een ouderavond plaats in de aula van het Bornego college en OSG Sevenwolden in Joure over jongeren en sociale media. De avond was goed bezocht.

Theatervoorstelling
Ruim 80 ouders van Bornego en Sevenwolden keken naar de interactieve voorstelling van theatergroep Playback. Een groep acteurs gaf een herkenbaar kijkje in het (digitale)leven van jongeren. Via korte scenes werd een realistisch beeld geschetst van hoe het er bij veel gezinnen thuis aan toe gaat.
Met behulp van ‘terugspeeltheater’ gingen ze vervolgens met de ouders in gesprek over internetgebruik, sociale netwerken en verleidingen op internet. Ouders werden op het podium uitgenodigd om in gesprek te gaan met de ‘jongeren’ zodat ze aan het publiek konden laten zien hoe ze zelf een gesprek zouden voeren.

24-uur online
Wat in de gesprekken naar voren kwam is dat ouders zich zorgen maken over de veiligheid van hun kind, maar er zijn ook zorgen over het taalgebruik van hun puber en het sociale gedrag. Niet alle ouders hebben ervaring op het gebied van sociale media of zitten zelf op sociale media. De theatergroep gaf diverse tips. Het belangrijkste advies was om te blijven communiceren met je kind.

Tevens aanwezig waren vertegenwoordigers van Mix Welzijn uit Joure. De afdeling jongerenwerk is wekelijks in de kantine van beide scholen te vinden en vroeg deze avond aandacht voor een clinic over social media en gaming die zij binnenkort gaan organiseren en waarbij zij de belevingswerelden van jongeren en hun ouders bij elkaar willen brengen om bewustwording en gespreksvoering te stimuleren.

Oorkonde voor Biologie-topper!

mei 15th, 2019 by

Brecht uit 3C van Bornego Joure ontving afgelopen maandag een oorkonde omdat ze bij de beste tien procent hoorde van de Biologie Olympiade Junior.

Gefeliciteerd Brecht!