contactpersonen

Iedere leerling bij ons op school heeft een eigen coach. De coach is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders of verzorgers. Daarnaast kom je ook onderstaande personen regelmatig tegen bij ons op school:

Schoolleiding

DIRECTEUR

Dhr. Mark Kwakman
T. (0513) 80 18 00
mkwakman@ogmf.nl

 

AFDELINGSLEIDERS

Dhr. Edwin Poiesz (mavo)
T (0513) 80 18 43
E epoiesz@ogmf.nl

Dhr. Anne Jan Stienstra (havo)
T (0513) 80 18 44
E astienstra@ogmf.nl

Mevr. Marjan Wolthuis (vwo)
T. (0513) 80 18 25
mwolthuis@ogmf.nl

 

DECANEN

Mevr. Florien Wesselius (mavo)
T (0513) 80 18 00
E fwesselius@ogmf.nl

Mevr. Jelly Brouwer (havo)
T (0513) 80 18 23
jbrouwer@ogmf.nl

Mevr. Ina Huitema (vwo)
T (0513) 80 18 24
ihuitema@ogmf.nl

 

LEERLINGCOÖRDINATOREN

Leerlingcoördinator klas 1
Mevr. Jeanette Schoemakers-van der Galiën
T (0513) 80 18 46
jschoemakers@ogmf.nl

Leerlingcoördinator klas 2
Mevr. Tanja Ranzijn-de Boer
T (0513) 80 18 46
E tranzijn@ogmf.nl

Mevr. Sjoukje Kroon (klas 3, 4 mavo)
skroon@ogmf.nl

Dhr. Michel Redeker (klas 3 havo, vwo)
mredeker@ogmf.nl

Dhr. Johan van Dalfsen (klas 4 en vwo-5)
T (0513) 80 18 31
jvandalfsen@ogmf.nl

Mevr. Marlon Lenstra – Wiekamp (klas havo-5 en vwo-6)
E mwiekamp@ogmf.nl

 

ONDERSTEUNINGSCOORDINATOREN

Mevr. Evelien Reenders (klas 1 en 2)
T (0513) 80 18 47
ereenders@ogmf.nl

Mevr. Sjoukje Kroon (klas 3, 4 mavo)
skroon@ogmf.nl

Dhr. Jelmer Detmar (klas 3-5 havo)
jdetmar@ogmf.nl

Mevr. Nadine Blaak (klas 3-6 vwo)
nblaak@ogmf.nl

 

VERTROUWENSPERSONEN

Mevr. Geertje van der Singel (Bornego Junior)
E gvandersingel@ogmf.nl

Mevr. Sygrid Slagman (Bornego Lyceum)
sslagman@ogmf.nl

Dhr. Jacob Hoekstra (Bornego Lyceum)
jhoekstra@ogmf.nl

Externe vertrouwenspersoon
Mevr. Marjolein de Raad
T 06 14 42 77 65
m.de.raad@ziggo.nl

 

COÖRDINATOREN BELEID TEGEN PESTEN

Mevr. Evelien Reenders (Junior)
E ereenders@ogmf.nl

Dhr. Michel Redeker (Lyceum)
mredeker@ogmf.nl

 

DYSLEXIECOACHES

Mevr. Sanne de Boer (Junior)
T (0513) 80 18 00
E sdeboer@ogmf.nl

Mevr. Amarins Feenstra (Lyceum)
afeenstra@ogmf.nl

 

EXAMENSECRETARISSEN

Examensecretaris mavo
Dhr. Jacob Hoekstra
jhoekstra@ogmf.nl

Examensecretaris havo/vwo
Mevr. Nenke Gietema
ngietema@ogmf.nl

 

FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING

Mevr. Zafer Arslaner
T (030) 88 96 575
fg@lumengroup.nl

 

JONGERENTEAM IN DE SCHOOL (JIDS)

Jongerenwerker
Mevr. Sanne Lolkema
T (06) 52 32 76 84
s.lolkema@caleidoscoopheerenveen.nl

Jeugdverpleegkundige
Mevr. Lonneke Zijlstra
T (06) 55 55 18 59
lonneke.zijlstra@ggdfryslan.nl