Werkbezoek

Directeur-generaal onderwijs bezoekt Bornego 

Donderdag 2 september bezocht Inge Vossenaar, directeur-generaal primair en voortgezet onderwijs van het ministerie van OCW onze school. Zij sprak met de vestigingsleiding, docenten en leerlingen en toonde zich enthousiast over de onderwijsvernieuwingen op de school. “De visie spat ervan af!”

Via dit soort werkbezoeken willen Vossenaar en haar collega’s een beeld krijgen van wat er in de dagelijkse onderwijspraktijk in Nederland speelt en gebeurt. Het bezoek aan het Bornego College was als gevolg van het coronavirus pas het tweede fysieke werkbezoek sinds haar aanstelling een jaar geleden.

Onderwijsvernieuwing 
Samen met directie sprak ze op Bornego Lyceum over de start van het schooljaar, de gevolgen van het coronavirus voor het onderwijs en vooral over de onderwijsvernieuwingen op het Bornego College. Dit schooljaar voert de school het onderwijsconcept Bornego 2.0 na klas 1 en 2 ook door in de bovenbouw. Het concept biedt ruimte voor meer maatwerk en eigen keuzes van leerlingen.

Centraal examen 
Ook werd er uitgebreid stil gestaan bij de rol van het centraal examen. Het lijkt nu soms door alle eisen en regels alsof het voortgezet onderwijs enkel opleidt voor het centraal examen, gaf directeur Mark Kwakman tijdens het gesprek aan. Hij ziet meer heil in een maatwerkdiploma waarbij aandacht is voor de brede talenten en vaardigheden van een leerling, net zoals Bornego 2.0 dat doet. Het zijn zaken die Vossenaar meeneemt naar Den Haag, maar die niet van vandaag op morgen zijn veranderd. Al snapt ze de wens. “Natuurlijk heb je ergens een meetlat nodig,” legde ze uit. “Een lat waar iedereen overheen moet springen, zodat je weet dat iemand bepaalde dingen kan.” Het examen is die lat. “Maar je moet er wel voor waken dat die lat geen balk wordt,” voegde ze eraan toe.

Van de vijf leerlingen die ze sprak, doen er dit jaar drie examen. Geen wonder dat ook bij de leerlingen de rol van het examen dus ter sprake kwam, net als de stress die het examen met zich meebrengt. En dus stak Vossenaar de leerlingen direct een hart onder de riem: “Je moet altijd op jezelf durven vertrouwen. Alles wat je de afgelopen jaren hebt geleerd, is echt niet ineens weg.”