directie

De taak van de directie is het vaststellen van beleid en het leiden van de organisatie. De algemeen directeur is tevens lid van het bestuur en is daarmee een schakel tussen bestuur en directie.

De directie van het Bornego College bestaat uit:

Directie

 

Directeur Bedrijfsvoering

De heer Bauke Kuperus

T (0513) 80 18 09

 

Directeur Lyceum en Junior

De heer Mark Kwakman

T (0513) 80 18 26

AFDelINGSleiders

 

Bornego Junior
Havo/vwo klas 1-2
De heer Anne Jan Stienstra
T (0513) 80 18 44

 

Bornego Junior
Mavo klas 1-4
De heer Edwin Poiesz
T (0513) 80 18 43

 

Bornego Lyceum
Havo
De heer Kees van der Akker
T (0513) 80 18 27

 

Bornego Lyceum

Vwo

Mevrouw Marjan Wolthuis

T (0513) 80 18 25

Contact

U kunt contact opnemen met de centrale directie via het telefoonnummer van de centrale dienst (0513) 80 18 00 of via bornego@ogmf.nl. De locatiedirecteuren kun u bereiken via de bovenvermelde telefoonnummers.