directie

De taak van de directie is het vaststellen van beleid en het leiden van de organisatie. De algemeen directeur is tevens lid van het bestuur en is daarmee een schakel tussen bestuur en directie.

De directie van het Bornego College bestaat uit:

Directie

 

College van Bestuur

De heer Hans Wildeboer

T (0513) 80 18 00

 

Directeur Bedrijfsvoering

De heer Bauke Kuperus

T (0513) 80 18 09

 

Vestigingsdirecteur Lyceum en Junior & Mavo

De heer Mark Kwakman

T (0513) 80 18 26

 

Vestigingsdirecteur Plein Joure

Mevrouw Alinka Spijkers

T (0513) 80 18 84

 

Directeur Kei College

De heer Peter van Tuinen
T (0513) 72 66 01

AFDelINGSleiders

 

Plein Joure
Havo, atheneum & gymnasium
De heer Frank Roosenburg
T (0513) 80 18 82

 

Bornego Junior & Mavo
Havo/vwo klas 1-2
De heer Anne Jan Stienstra
T (0513) 80 18 44

 

Bornego Junior & Mavo
Mavo klas 1-4
De heer Edwin Poiesz
T (0513) 80 18 43

 

Bornego Lyceum
Havo
De heer Kees  van der Akker
T (0513) 80 18 27

 

Bornego Lyceum

Vwo

Mevrouw Marjan Wolthuis

T (0513) 80 18 25

Contact

U kunt contact opnemen met de centrale directie via het telefoonnummer van de centrale dienst (0513) 80 18 00 of via info@bornego.nl. De vestigingsdirecteuren kun u bereiken via de bovenvermelde telefoonnummers.