Disclaimer

Disclaimer voor www.bornego.nl

Het Bornego College verlenen u hierbij toegang tot bornego.nl en publiceren hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Het Bornego College behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover een mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is als informatief bedoeld.

Beperkte aansprakelijkheid

Het Bornego College spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks onze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van het Bornego College.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kunnen het Bornego College nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij het Bornego College. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van het Bornego College, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van deze website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Privacy

Op het Bornego College nemen we de bescherming van jouw privacy heel serieus en gaan we zorgvuldig om met je gegevens. In ons privacyreglement lees je hoe wij met die gegevens omgaan. Hierin lees je welke gegevens wij verwerken en wat je van ons mag verwachten met betrekking tot de bescherming ervan. In dit reglement staat ook welke gegevens we via een bezoek aan onze website verzamelen.

Vragen of opmerkingen?

Wil je meer weten over hoe wij omgaan met privacy, het inzien of verwijderen van gegevens? Neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming, Martine Louwerse-de Vries. Zij is te bereiken via mlouwerse-devries@bornego.nl.

Cookies

Wij gebruiken cookies op onze website om ervoor te zorgen dat deze zo goed mogelijk functioneert.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.