Downloads

Algemeen

Bestuur

Bestuur en directiereglementA
Bestuurlijk toetsingskaderA
Code goed onderwijsbestuur VOA
Goed onderwijs bestuur (aanvullende informatie)A
Informatieplicht gescheiden ouders (brief)A
IntegriteitscodeA
Intern toezichtkaderA
Jaarverslag 2018A
Melding misstanden VO (Klokkenluidersregeling)A
Reglement criteria nevenfuncties bestuurA
Statuten VerenigingA
Strategisch beleidsplan / schoolplan 2017-2021A

Bornego algemeen

BoekenfondsreglementA
Gedragscode social media, internet en e-mailA
Handelingsprotocol alcohol en drugsA
KlachtenregelingAJLJ
Maatregelen bij slecht weerA
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandelingA
Omgang met informatieplicht (beleid)A
PrivacyreglementAJLJ
Procedure aanmelding, toelating en inschrijvingA
Procedure bezwaar en beroep inzake toelating en plaatsingA
Protocol medicijnverstrekking en medisch handelenA
Reglement genotmiddelen Bornego CollegeA
SponsorbeleidA
Toelatingscode van vmbo naar havoA
TopsportregistratieformulierA
Topsportvriendelijk beleidAJLJ
Veelgestelde vragen en antwoorden LenteschoolAJLJ

Folders

Doeners gezocht (Kei College)A
Flyer 8+AJ
Flyer CambridgeAL
Flyer flexzoneAJLJ
Flyer GymnasiumAJLJ
Flyer i-zoneAJLJ
Flyer iPad 2019-2020A
Flyer Kunst+AJLJ
Flyer study-zoneAJLJ
Folder Tweede FaseAL
Folder voor groep 8AJ
Special @bornego groep 8 (najaar 2018)AJ
Special @bornego ouders/verzorgers groep 8 (najaar 2018)AJ

Formulieren

Formulier aanvraag bijzonder verlofAJL
Formulier vrij vragen vanwege arts/specialistenbezoekAJL
Formulier zorgadviesteam (toestemming ouders)AJLJ
VerhuisberichtAJLJ

Hulp op afstand

Hulp op afstand voor Apple en WindowsAJLJ

Jaarverslag

Jaarverslag 2018A

Leerlingen

Bevorderingsnormen 2018-2019A
LeerlingenstatuutA
Procedure ontheffing voor de 2e moderne taalAL
Richtlijnen voor het maken van een werkstukA

Leerlingondersteuning

Informatie Passend OnderwijsA
PestprotocolA
Protocol DyslexieA
School Ondersteuningsplan Bornego CollegeA
VerzuimbeleidA

Magazine

@Bornego 2018-2A
@bornego special groep 8A
@Bornego special ouderA
@bornego voorjaar 2019A

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief september 2019A

Schoolgids

Schoolgids Bornego College 19-20 - Plein JoureA
Schoolgids Bornego College 2019-2020 - HeerenveenA
Schoolgids Kei College 2019-2020-versie Bornego CollegeA

Schoolkosten

Schoolkosten 2019-2020A
Vrijwillige ouderbijdrage en schoolbenodigdheden schooljaar 2019-2020A