Downloads

Algemeen

bestuur

Bestuur en directiereglementA
Bestuurlijk toetsingskaderA
Code goed onderwijsbestuur VOA
Goed onderwijs bestuur (aanvullende informatie)A
Informatieplicht gescheiden ouders (brief)A
IntegriteitscodeA
Intern toezichtkaderA
Jaarverslag 2017A
Melding misstanden VO (Klokkenluidersregeling)A
Reglement criteria nevenfuncties bestuurA
Statuten VerenigingA
Strategisch beleidsplan / schoolplan 2017-2021A

bornego-algemeen

BoekenfondsreglementA
Friese meldcode (folder)A
Gedragscode social media, internet en e-mailA
Handelingsprotocol alcohol en drugsA
KlachtenregelingAJLJ
Maatregelen bij slecht weerA
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandelingA
Omgang met informatieplicht (beleid)A
PrivacyreglementAJLJ
Procedure aanmelding, toelating en inschrijvingA
Procedure bezwaar en beroep inzake toelating en plaatsingA
Protocol medicijnverstrekking en medisch handelenA
Reglement genotmiddelen Bornego CollegeA
SponsorbeleidA
Toelatingscode van vmbo naar havoA
TopsportregistratieformulierA
Topsportvriendelijk beleidAJLJ
Veelgestelde vragen en antwoorden LenteschoolAJLJ
Vrije dagen overzicht 2018-2019A

folders

Doeners gezocht (Kei College)A
Flyer 8+AJ
Flyer Bornego op MaatAJLJ
Folder Tweede FaseAL
Special @bornego groep 8 (najaar 2018)AJ
Special @bornego ouders/verzorgers groep 8 (najaar 2018)AJ

formulieren

Formulier aanvraag bijzonder verlofAJLJ
Formulier vrij vragen vanwege arts/specialistenbezoekAJLJ
Formulier zorgadviesteam (toestemming ouders)AJLJ
VerhuisberichtAJLJ

jaarverslag

Jaarverslag 2017A

leerlingen

Bevorderingsnormen 2018-2019A
LeerlingenstatuutA
Procedure ontheffing voor de 2e moderne taalAL
Richtlijnen voor het maken van een werkstukA

leerlingondersteuning

Informatie Passend OnderwijsA
PestprotocolA
Protocol DyslexieA
School Ondersteuningsplan Bornego CollegeA
VerzuimbeleidA

magazine

@Bornego 2018-2A
@bornego special groep 8A
@Bornego special ouderA
@bornego voorjaar 2019A

nieuwsbrief

Nieuwsbrief april 2019A
Nieuwsbrief maart 2019A
Nieuwsbrief februari 2019A
Nieuwsbrief november 2018A
Nieuwsbrief oktober 2018A
Nieuwsbrief september 2018A
Nieuwsbrief juli 2018A
nieuwsbrief mei 2018A

schoolgids

Schoolgids 2018-2019AJLJ

schoolkosten

Schoolkosten 2018-2019A
Vrijwillige ouderbijdrage en schoolbenodigdheden schooljaar 2018-2019A