Downloads

Algemeen

Bestuur

Bestuur en directiereglementA
Bestuurlijk toetsingskaderA
Code goed onderwijsbestuur VOA
Goed onderwijs bestuur (aanvullende informatie)A
Informatieplicht gescheiden ouders (brief)A
IntegriteitscodeA
Intern toezichtkaderA
Jaarverslag 2018A
Melding misstanden VO (Klokkenluidersregeling)A
Reglement criteria nevenfuncties bestuurA
Statuten VerenigingA
Strategisch beleidsplan / schoolplan 2017-2021A

Bornego algemeen

BoekenfondsreglementA
Gedragscode social media, internet en e-mailA
Handelingsprotocol alcohol en drugsA
IBP-beleidA
KlachtenregelingAJL
Maatregelen bij slecht weerA
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandelingA
Omgang met informatieplicht (beleid)A
PrivacyreglementAJL
Procedure aanmelding, toelating en inschrijvingA
Procedure bezwaar en beroep inzake toelating en plaatsingA
Protocol medicijnverstrekking en medisch handelenA
Reglement genotmiddelen Bornego CollegeA
Toelatingscode van vmbo naar havoA
TopsportregistratieformulierA
Topsportvriendelijk beleidAJL
Vakanties 2020-2021AJL
Veelgestelde vragen en antwoorden LenteschoolAJL

Folders

Flyer 8+A
Flyer CambridgeAL
Flyer flexzoneAJL
Flyer GymnasiumAJL
Flyer i-zoneA
Flyer indentiteitAJ
Flyer iPad 2019-2020A
Flyer study-zoneAJ
Flyer supportAJ
Folder groep 8 - ontdek Bornego HeerenveenAJ
Folder Tweede FaseAL

Formulieren

Formulier aanvraag bijzonder verlofAJL
Formulier vrij vragen vanwege arts/specialistenbezoekAJL
Formulier zorgadviesteam (toestemming ouders)AJL
Schademelding iPadAJL
VerhuisberichtAJL

Hulp op afstand

Hulp op afstand voor Apple en WindowsAJL

Jaarverslag

Jaarverslag 2018A

Leerlingen

Bevorderingsnormen Junior & MavoAJ
Bevorderingsnormen LyceumAL
LeerlingenstatuutA
Procedure ontheffing voor de 2e moderne taalAL
Richtlijnen voor het maken van een werkstukA

Leerlingondersteuning

Informatie Passend OnderwijsA
PestprotocolA
Protocol DyslexieA
Schoolondersteuningsprofiel en -plan Bornego Junior & MavoAJ
Schoolondersteuningsprofiel en -plan Bornego LyceumAL
VerzuimbeleidA

Magazine

@Bornego najaar 2019A

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief september 2020A

Schoolgids

Schoolgids Bornego College 2020-2021A

Schoolkosten

Schoolkosten 2020-2021A
Vrijwillige ouderbijdragen en schoolkosten 2020-2021AL