Downloads

Algemeen

Bestuur

Bestuur en directiereglementA
Bestuurlijk toetsingskaderA
Code goed onderwijsbestuur VOA
Goed onderwijs bestuur (aanvullende informatie)A
Informatieplicht gescheiden ouders (brief)A
IntegriteitscodeA
Intern toezichtkaderA
Jaarverslag 2019A
LeerlingenstatuutA
Melding misstanden VO (Klokkenluidersregeling)A
Reglement criteria nevenfuncties bestuurA
Statuten VerenigingA
Strategisch beleidsplan / schoolplan 2017-2021A

Bornego algemeen

BoekenfondsreglementA
Doorstromen van vmbo naar havoA
Gedragscode social media, internet en e-mailA
Handelingsprotocol alcohol en drugsA
IBP-beleidA
KlachtenregelingAJL
Maatregelen bij slecht weerA
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandelingA
Omgang met informatieplicht (beleid)A
Procedure aanmelding, toelating en inschrijvingA
Procedure bezwaar en beroep inzake toelating en plaatsingA
Protocol medicijnverstrekking en medisch handelenA
Reglement genotmiddelen Bornego CollegeA
TopsportregistratieformulierA
Topsportvriendelijk beleidAJL
Vakanties 2020-2021AJL

Bornego Junior

Afspraken Junior & MavoAJ
Bevorderingsnormen Junior & MavoAJ
Bewaarinfo 2021-2022 klas 1 en 2AJ
Flyer flex-zoneAJL
Flyer GymnasiumAJL
Flyer i-zoneA
Flyer study-zoneAJ
Flyer supportAJ
I-zone periode 1 klas 1AJ
I-zone periode 1 klas 2AJ
I-zone periode 2 klas 1 en 2AJ
I-zone periode 3 klas 1 en 2AJ
I-zone periode 4 klas 1 en 2AJ
Schoolondersteuningsprofiel en -plan Bornego Junior & MavoAJ
Welkom op Bornego Junior 2021-2022AJ

Bornego Lyceum

Bevorderingsnormen LyceumAL
Bewaarinfo 2021-2022 LyceumAL
Decanennet BornegoAL
Flyer CambridgeAL
Flyer flex-zoneAJL
Flyer GymnasiumAJL
Flyer supportAJ
Folder Tweede FaseAL
Jaarrooster - leerlingen LyceumAL
Procedure ontheffing voor de 2e moderne taalAL
Reglement MediatheekAL
Schoolondersteuningsprofiel en -plan Bornego LyceumAL

Bornego Mavo

Afspraken Junior & MavoAJ
Bevorderingsnormen Junior & MavoAJ
Bewaarinfo 2021-2022 klas 3 en 4 mavoAJ
Flyer flex-zoneAJL
Flyer supportAJ
Schoolondersteuningsprofiel en -plan Bornego Junior & MavoAJ

Formulieren

Formulier aanvraag bijzonder verlofAJL
Formulier vrij vragen vanwege arts/specialistenbezoekAJL
Formulier zorgadviesteam (toestemming ouders)AJL
VerhuisberichtAJL

Groep 7&8

Flyer 8-PlusA
Flyer LWOOAJ
Folder groep 8 - ontdek Bornego HeerenveenAJ
Welkom op Bornego Junior 2021-2022AJ

Hulp op afstand

Hulp op afstand voor Apple en WindowsAJL

iPad

Flyer iPadAJL
Schademelding iPadAJL
Veelgestelde vragen iPadAL

Leerlingondersteuning

Flyer LWOOAJ
PestprotocolA
Protocol DyslexieA
Schoolondersteuningsprofiel en -plan Bornego Junior & MavoAJ
Schoolondersteuningsprofiel en -plan Bornego LyceumAL
VerzuimbeleidA

Magazine

@bornego zomer 2021A

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 7 juni 2021A
Nieuwsbrief 6 april 2021A
Nieuwsbrief 5 maart 2021A
Nieuwsbrief 4 december 2020A
Nieuwsbrief 3 november 2020 - bijlageA
Nieuwsbrief 3 november 2020A
Nieuwsbrief 2 oktober 2020 - bijlageA
Nieuwsbrief 2 oktober 2020A
Nieuwsbrief 1 september 2020A

Ouderavond

16 februari mavo-3: 1. Film informatieavondA
16 februari mavo-3: 2. Powerpoint informatieavondA
9 februari mavo-2: 1. Film informatieavondA
9 februari mavo-2: 2. Powerpoint informatieavondA
9 februari mavo-2: 3. Filmpje OnStageA

Privacy

Privacyverklaring leerlingen en oudersA
Privacyverklaring medewerkersA
Rechten betrokkenenA

Schoolgids

Schoolgids Bornego College 2020-2021A

Schoolkosten

Schoolkosten 2021-2022A
Vrijwillige ouderbijdrage en schoolbenodigdhedenA