8-plus

Gastlessen op het Bornego College

Afgelopen maandagmiddag heeft de 8-plus groep van het Bornego College een gastles scheikunde gevolgd. De gastles maakt deel uit van een serie gastlessen die de groep van ongeveer 20 leerlingen de komende weken op het Bornego College volgt.

Al jaren organiseert het Bornego College voor leerlingen uit groep 8 pluslessen. Iedere maandag krijgen zij op het Bornego verrijkende en uitdagende stof aangeboden door docenten Froukje Bekius en Jantje Postma. Daarnaast krijgen ze ook gastlessen van andere Bornego-docenten om alvast kennis te maken met het ‘echte’ onderwijs op een middelbare school.

Verbazing
Met verwondering en plezier volgden de 8-plussers maandag de les van scheikundedocent Frans Meindertsma. Meindertsma noemt scheikunde het vak van de verbazing. Niet voor niets dus dat alle leerlingen aandachtig luisterden en ondertussen nieuwsgierig vragen stelden. Froukje uit Heerenveen vond de gastles interessant: “het is heel anders en nieuw dan op de basisschool.”

Na de theorie begon het leukste gedeelte: scheikunde leren door zelf proefjes te doen. Tijdens die proefjes maakten de leerlingen verf en vingen ze h2gas op. Dit deden ze door onder andere filtreerpapier, gedemineraliseerd water, kaliumjodide, magnesiumlint en zoutzuur te gebruiken. “Gaaf!” vond Fedde uit Tijnje het.  “Ze vertellen wat we moeten doen en vervolgens ontdek je zelf door een experiment wat de gevolgen zijn.”

Gastles klassieke talen voor alle leerlingen uit groep 8
In januari staan de volgende gastlessen op de planning. De leerlingen volgen dan twee lessen klassieke talen: Latijn en Grieks (gymnasium). Hier kunnen naast de 8-plus groep ook andere leerlingen uit groep 8 bij aansluiten. Dus zit jij in groep 8 en heb je een mogelijk havo of vwo-advies en/of ben je geïnteresseerd in de oudheid? Geef je dan nu hier op voor de lessen klassieke talen verzorgd door onze docent Grieks en Latijn, Tamara Kloosterman. Zien we jou in januari?