Bornego Joure

Goed bezochte ouderavond over jongeren en sociale media

Dinsdagavond vond er een ouderavond plaats in de aula van het Bornego college en OSG Sevenwolden in Joure over jongeren en sociale media. De avond was goed bezocht.

Theatervoorstelling
Ruim 80 ouders van Bornego en Sevenwolden keken naar de interactieve voorstelling van theatergroep Playback. Een groep acteurs gaf een herkenbaar kijkje in het (digitale)leven van jongeren. Via korte scenes werd een realistisch beeld geschetst van hoe het er bij veel gezinnen thuis aan toe gaat.
Met behulp van ‘terugspeeltheater’ gingen ze vervolgens met de ouders in gesprek over internetgebruik, sociale netwerken en verleidingen op internet. Ouders werden op het podium uitgenodigd om in gesprek te gaan met de ‘jongeren’ zodat ze aan het publiek konden laten zien hoe ze zelf een gesprek zouden voeren.

24-uur online
Wat in de gesprekken naar voren kwam is dat ouders zich zorgen maken over de veiligheid van hun kind, maar er zijn ook zorgen over het taalgebruik van hun puber en het sociale gedrag. Niet alle ouders hebben ervaring op het gebied van sociale media of zitten zelf op sociale media. De theatergroep gaf diverse tips. Het belangrijkste advies was om te blijven communiceren met je kind.

Tevens aanwezig waren vertegenwoordigers van Mix Welzijn uit Joure. De afdeling jongerenwerk is wekelijks in de kantine van beide scholen te vinden en vroeg deze avond aandacht voor een clinic over social media en gaming die zij binnenkort gaan organiseren en waarbij zij de belevingswerelden van jongeren en hun ouders bij elkaar willen brengen om bewustwording en gespreksvoering te stimuleren.