Belangrijke data Joure

25 juni 2019 kennismakingsmiddag nieuwe eerste klassers.

Het Bornego College en OSG Sevenwolden gaan vanaf volgend schooljaar nauwer met elkaar samenwerken. Ons onderwijs wordt vernieuwd. Het wordt moderner met meer ruimte voor eigen keuzes. We werken nu hard aan de details van de vernieuwing.