Belangrijke data Joure

Het Bornego College en OSG Sevenwolden gaan vanaf volgend schooljaar nauwer met elkaar samenwerken. Ons onderwijs wordt vernieuwd. Het wordt moderner met meer ruimte voor eigen keuzes. We werken nu hard aan de details van de vernieuwing. In januari vertellen we je er graag alles over!

Dinsdag 15 januari – doedag* van 9.00 – 12.00 uur (aanmelden via de basisschool)
Dinsdag 22 januari – doedag* van 9.00 – 12.00 uur (aanmelden via de basisschool)
Dinsdag 29 januari – open dag van 18.30 – 21.00 uur
*Basisscholen kunnen aangeven op welke dag hun leerlingen bij ons langskomen.