Meld je aan

Aanmelden voor klas 1

Je meldt je aan bij het Bornego College door het aanmeldformulier in te vullen en op te sturen naar onze school. Meestal doet jouw juf of meester dat samen met je ouders/ verzorgers. Zodra wij jouw gegevens hebben, ontvangen je ouders/verzorgers een bevestiging op de mail. In april/mei hoor je vervolgens in welke klas je geplaatst wordt en wanneer er een kennismakingsdag georganiseerd wordt. Mocht de basisschool het aanmeldingsformulier niet hebben, dan kunnen je ouders/verzorgers altijd bellen met onze centrale dienst  (0513) 80 18 00. Je krijgt het formulier dan zo snel mogelijk thuis gestuurd. Ook als je andere vragen hebt over je aanmelding kun je bellen met de centrale dienst of de locatie waar je je wilt aanmelden.

Toelating tot het eerste leerjaar

Het Bornego College plaatst je op het niveau dat door jouw basisschool als schooladvies is aangegeven als dat niveau ook door het Bornego College wordt aangeboden. Daarnaast kijken we of je ook extra ondersteuning nodig hebt om je schoolloopbaan goed te kunnen doorlopen. Dit wordt gedaan door de centrale toelatingscommissie die alle aanmeldingen doorneemt.

Bij de aanmelding spelen de volgende gegevens een rol:

  •            de Plaatsingswijzer;
  •            een eenduidig schooladvies van de directeur van de basisschool;
  •            aanvullende onderwijskundige informatie;
  •            de wens van de ouder(s) / verzorger(s) en het kind.

De Plaatsingswijzer

Het Bornego College en de basisscholen werken met de zogenaamde Plaatsingswijzer. Dit betekent dat er wordt gekeken naar  je schoolresultaten vanaf groep 6 van de basisschool. De basisschool verzamelt door de jaren heen heel veel informatie over jou. Denk maar eens aan de toetsen die je hebt gemaakt. Die gegevens bepalen mede je schooladvies. Wil jij of je ouders meer weten over de Plaatsingswijzer? Ga dan naar de website van de Plaatsingswijzer.

Passend onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 voeren alle scholen in Nederland de Wet op Passend Onderwijs uit, dus ook het Bornego College. De Wet op Passend Onderwijs bepaalt o.a. dat een school zorgplicht heeft als een leerling zich aanmeldt met een extra ondersteuningsbehoefte. Als er sprake is van zorgplicht dan zal het Bornego College een passend voorstel doen voor een eigen ondersteuningsaanbod of bij een andere school, regulier of speciaal.

De ondersteuning die het Bornego College kan bieden staat beschreven in het schoolondersteuningsprofiel en ondersteuningsplan. Deze staan beide gepubliceerd op de website van de verschillende locaties. Ook vindt u daar dan een uitgebreidere beschrijving van Passend Onderwijs en links naar diverse websites.

Leerwegondersteuning (lwoo)

Om in aanmerking te komen voor lwoo moet een leerling aan bepaalde voorwaarden voldoen. De centrale toelatinscommissie bekijkt of een leerling in aanmerking komt voor lwoo en/of verder onderzoek om Lwoo aan te kunnen vragen. Klik hier voor meer informatie over lwoo.