Gymnasium

Leerlingen met vwo-advies die makkelijk leren en het leuk vinden om met taal te puzzelen kiezen voor Bornego gymnasium. Ons gymnasium scoort al jaren goed.

Gymnasium en atheneum worden samen het vwo genoemd. Vwo is de afkorting voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Het gymnasium is niet hoger dan het atheneum en het niveau van de examenvakken is gelijk (zie ook het kopje atheneum). Er zijn wel verschillen. Het grootste verschil zit in de klassieke talen. Kies je voor gymnasium, dan krijgt je ook les in de vakken Latijn en Grieks. Later, in klas vier, krijgen leerlingen het vak Klassieke Culturele Vorming (KCV). Bij dat vak leer je van alles over mythologie, theater, filosofie en geschiedenis.

Inzet

Gymnasiumleerlingen hebben evenveel lesuren als leerling die een atheneumopleiding volgen. De stof voor Grieks en Latijn is echter soms pittig. Inzet en doorzettingsvermogen zijn dus wel belangrijk! Leerlingen krijgen er een uitdagende opleiding die hoort bij de besten van Nederland voor terug. De reis naar Rome in klas vijf is voor veel leerlingen het hoogtepunt van de opleiding.

Downloads