gymnasium

Leerlingen met vwo-advies die makkelijk leren en het leuk vinden om met taal te puzzelen kiezen voor Bornego gymnasium. Ons gymnasium scoort al jaren goed.

Gymnasium en atheneum worden samen het vwo genoemd. Vwo is de afkorting voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Het gymnasium is niet hoger dan het atheneum en het niveau van de examenvakken is gelijk (zie ook het kopje atheneum). Er zijn wel verschillen. Het grootste verschil zit in de klassieke talen. Kies je voor gymnasium, dan krijgt je ook les in de vakken Latijn en Grieks. Later, in klas vier, krijgen leerlingen het vak Klassieke Culturele Vorming (KCV). Bij dat vak leer je van alles over mythologie, theater, filosofie en geschiedenis.

Meer informatie? Bekijk ook: filmpje gymnasium op het Bornego College en Flyer gymnasium

Inzet

Gymnasiumleerlingen hebben iets meer lesuren dan leerlingen die een atheneumopleiding volgen. De stof voor Grieks en Latijn is soms pittig. Inzet en doorzettingsvermogen zijn dus wel belangrijk! Leerlingen krijgen er een uitdagende opleiding die hoort bij de besten van Nederland voor terug. De reis naar Rome in klas vijf is voor veel leerlingen het hoogtepunt van de opleiding.

Tweede fase

Net als bij de havo en atheneum krijgen de leerlingen de eerste drie jaar een brede opleiding en kiezen zij daarna een profiel om zich verder in te verdiepen. Ieder profiel heeft eigen vakken, naast de vakken uit het gemeenschappelijke deel (zie de tabel hieronder). Er is keuze uit de volgende vier profielen:

  • Cultuur & maatschappij (C&M)
  • Economie & maatschappij (E&M)
  • Natuur & gezondheid (N&G)
  • Natuur & techniek (N&T)

Klik hier voor meer informatie over deze vier profielen.

Veel leerlingen vinden het maken van een profielkeuze lastig. Leerlingen uit klas 3 en hun ouders/ verzorgers krijgen daarom uitvoerige voorlichting over de tweede fase en de keuzes die gemaakt moeten worden. En natuurlijk kunnen de leerlingen altijd rekenen op ondersteuning van bijvoorbeeld de mentor en de decanen bij ons op school.

In de tweede fase krijgen leerlingen les in algemene vakken (zoals Nederlands en Engels), verplichte vakken die horen bij het gekozen profiel en keuzevakken. Leerlingen leren zelfstandig werken, plannen en organiseren. Daarmee bereiden wij ze voor op een goed vervolg van hun studieloopbaan. Uitgebreide informatie over de Tweede Fase is ook te vinden in onze Folder Tweede fase. Lees daarnaast dit informatieboekje met meer informatie over de keuzevakken.