gymnasium

Leerlingen met vwo-advies die houden van wat extra uitdaging kiezen voor het gymnasium.

Gymnasium en atheneum worden samen het vwo genoemd. Vwo is de afkorting voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Het gymnasium is niet anders dan het atheneum en het niveau van de examenvakken is gelijk (zie ook het kopje atheneum). Er zijn wel verschillen. Het grootste verschil zit in de klassieke talen. Kies je voor gymnasium, dan krijgt je ook les in de vakken Latijn en Grieks. Later, in klas vier, krijgen leerlingen het vak Klassieke Culturele Vorming (KCV) in plaats van Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV). Bij dat vak leer je van alles over mythologie, theater, filosofie en geschiedenis.

Meer informatie? Lees ook de Flyer gymnasium

Inzet

Gymnasiumleerlingen hebben iets meer lesuren dan leerlingen die een atheneumopleiding volgen. De stof voor Grieks en Latijn is soms pittig. Inzet en doorzettingsvermogen zijn dus wel belangrijk! De reis naar Rome in klas vijf is voor veel leerlingen het hoogtepunt van de opleiding.

Tweede fase

Net als bij de havo en atheneum krijgen de leerlingen de eerste drie jaar een brede opleiding en kiezen zij daarna een profiel om zich verder in te verdiepen. Ieder profiel heeft eigen vakken, naast de vakken uit het gemeenschappelijke deel (zie de tabel hieronder). Er is keuze uit de volgende vier profielen:

  • Cultuur & maatschappij (C&M)
  • Economie & maatschappij (E&M)
  • Natuur & gezondheid (N&G)
  • Natuur & techniek (N&T)

Klik hier voor meer informatie over deze vier profielen.

Het is belangrijk een keuze te maken die goed bij je past. Leerlingen uit klas 3 en hun ouders/ verzorgers krijgen daarom uitvoerige voorlichting over de tweede fase en de keuzes die gemaakt moeten worden. En natuurlijk kunnen de leerlingen altijd rekenen op ondersteuning van bijvoorbeeld de mentor en de decanen bij ons op school.

In de tweede fase krijgen leerlingen les in algemene vakken (zoals Nederlands en Engels in het gemeenschappelijk deel), verplichte vakken die horen bij het gekozen profiel en keuzevakken.