havo

Havo staat voor ‘hoger algemeen vormend onderwijs’ en duurt vijf jaar. Het is een brede opleiding waarmee leerlingen veel kanten op kunnen. Met een havo-diploma kun je bijvoorbeeld doorstromen naar het hoger beroepsonderwijs (hbo).

In Heerenveen beginnen havo-leerlingen het eerste leerjaar op Junior. Daarna komen ze na klas 2 in een doorgaande lijn naar het examen op Bornego Lyceum.

Onderbouw (eerste fase)

De eerste drie jaar van de havo worden ook wel eerste fase genoemd. Aan het einde van het derde jaar kiezen leerlingen een profiel waar zij zich de laatste twee jaar (de tweede fase) in gaan verdiepen. Ieder profiel heeft eigen vakken, naast de vakken uit het gemeenschappelijke deel (zie de tabel hieronder). Er is keuze uit de volgende vier profielen:

  • Cultuur & maatschappij (C&M)
  • Economie & maatschappij (E&M)
  • Natuur & gezondheid (N&G)
  • Natuur & techniek (N&T)

Klik hier voor meer informatie over deze vier profielen.

Het is belangrijk een keuze te maken die goed bij je past. Leerlingen uit klas 3 en hun ouders/ verzorgers krijgen daarom uitvoerige voorlichting over de tweede fase en de keuzes die gemaakt moeten worden. En natuurlijk kunnen de leerlingen altijd rekenen op ondersteuning van bijvoorbeeld de mentor en de decanen bij ons op school.

Bovenbouw (Tweede Fase)

In de tweede fase krijgen leerlingen les in algemene vakken (zoals Nederlands en Engels in het gemeenschappelijk deel), verplichte vakken die horen bij het gekozen profiel en keuzevakken.