havo

Havo staat voor ‘hoger algemeen vormend onderwijs’ en duurt vijf jaar. Het is een brede opleiding waarmee leerlingen veel kanten op kunnen. Met een havo-diploma kun je bijvoorbeeld doorstromen naar het hoger beroepsonderwijs (hbo).

In Heerenveen beginnen havo-leerlingen het eerste leerjaar op Junior & Mavo. Daarna komen ze in een doorgaande lijn naar het examen op Bornego Lyceum. Havisten uit Joure stromen na klas 3 in op Lyceum.

De eerste drie jaar van de havo worden ook wel eerste fase genoemd. Aan het einde van het derde jaar kiezen leerlingen een profiel waar zij zich de laatste twee jaar (de tweede fase) in gaan verdiepen. Ieder profiel heeft eigen vakken, naast de vakken uit het gemeenschappelijke deel (zie de tabel hieronder). Er is keuze uit de volgende vier profielen:

  • Cultuur & maatschappij (C&M)
  • Economie & maatschappij (E&M)
  • Natuur & gezondheid (N&G)
  • Natuur & techniek (N&T)

Klik hier voor meer informatie over deze vier profielen.

Veel leerlingen vinden het maken van een profielkeuze lastig. Leerlingen uit klas 3 en hun ouders/ verzorgers krijgen daarom uitvoerige voorlichting over de tweede fase en de keuzes die gemaakt moeten worden. En natuurlijk kunnen de leerlingen altijd rekenen op ondersteuning van bijvoorbeeld de mentor en de decanen bij ons op school.

In de tweede fase krijgen leerlingen les in algemene vakken (zoals Nederlands en Engels), verplichte vakken die horen bij het gekozen profiel en keuzevakken. Leerlingen leren zelfstandig werken, plannen en organiseren. Daarmee bereiden wij ze voor op een goed vervolg van hun studieloopbaan. Uitgebreide informatie over de Tweede Fase is ook te vinden in onze Folder Tweede fase. Lees daarnaast dit informatieboekje met meer informatie over de keuzevakken.