Som Today Moodle

Samenwerking met Stichting Present

zo 01 okt 2017

Vanaf dit schooljaar doen alle leerlingen uit klas 1 een dagdeel vrijwilligerswerk.


Het Bornego College en Stichting Present Heerenveen zijn op vrijdag 29 september een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Afgesproken is dat vanaf dit schooljaar alle eerstejaarsleerlingen van mavo/havo/vwo één dagdeel vrijwilligerswerk gaan doen.

Het contract werd ondertekend op het Bornego College te Heerenveen. "We zijn erg blij met deze overeenkomst, omdat we als stichting ook jongeren bewust willen maken van wat je voor een ander kunt betekenen," vertelt Tryntsje Dijkstra, projectenbegeleider van Stichting Present. "We geven eerst een presentatie in de klas. Vervolgens gaan de leerlingen in kleine groepen een project doen. Bijvoorbeeld meehelpen bij een bingo-ochtend in Heremastate, of assisteren bij het zanguurtje in woonzorgcentrum Anna Schotanus."

Goed voor elkaar
Patricia de Vries, afdelingsleider van de eerste klassen mavo/havo/vwo, ondertekende namens het Bornego College de overeenkomst. "Deze samenwerking past goed bij onze slogan Goed voor elkaar," aldus Patricia. "We vinden het belangrijk dat leerlingen in aanraking komen met vrijwilligerswerk. Zo leren ze belangeloos iets voor een ander te doen. Dit jaar hebben we tien brugklassen: in totaal zijn dat ruim 250 leerlingen die aan de slag gaan!" Stichting Present helpt mensen door groepen vrijwilligers in te zetten die een eenmalige klus doen. Dat kan door praktische hulp te bieden bij mensen thuis of door mensen wat extra aandacht te geven door het doen van een gezellige activiteit.