Som Today Moodle

Toen was geluk heel gewoon

wo 11 okt 2017

Leerlingen Bornego College druk met tentoonstelling over 'geluk'


Ook op het Bornego College in Joure wordt nog druk gewerkt aan het project ‘ Maand van de Geschiedenis’ . Leerlingen maken tijdens de lessen geschiedenis een product dat een relatie heeft met het thema ‘geluk’. Volgende week is het al zover. Dan zijn alle eindproducten tijdens de thema-avond op het Lyceum in Heerenveen te bewonderen

Ook in de geschiedenisles van 1d wordt er gewerkt aan verschillende producten. Een aantal de leerlingen is bezig met een grote collage over de steentijd.  “We proberen door middel van plaatjes een beeld te schetsen van het leven in de prehistorie,“ vertelt Bianca. “De mannen gingen op jacht en de vrouwen zorgden voor de kinderen.  Het verkrijgen van eten stond centraal.”

Nils en Wessel maken allebei een speer. “Zonder speer geen eten,” zegt Nils. “Ze hadden in de steentijd een speer nodig om te jagen. Zonder speer kon je geen mammoet vangen en dan had je niets te eten.  Je had dan geen geluk,” aldus Wessel.

Ook is  een groepje leerlingen bezig met het maken van een aantal filmpjes. “We maken een filmpje over geluk vroeger en geluk nu,”  vertelt Birthe. “We spelen daar zelf een rol in. In de prehistorie waren ze blij als ze te eten hadden en dat willen we uitbeelden. Daarnaast maken we een filmpje waarin één van ons geld vindt op straat. Dan heb je wel geluk,” zegt Eline. Het complete filmpje is te zien op de thema avond op donderdagavond 19 oktober.