identiteit

Het Bornego College is een open christelijke school. Dat betekent dat er ruimte is voor alle leerlingen die zich thuis voelen bij onze identiteit.

Christelijk: hoe merk je dat?

Onze identiteit zie je terug in de dagelijkse bezinning en in de viering van christelijke feesten. Bovendien komen Bijbelse waarden als genade, rentmeesterschap en rechtvaardigheid steeds weer aan de orde; binnen, maar ook buiten de lessen. En je merkt het aan de manier waarop wij met elkaar omgaan: met respect voor elkaar.

Identiteit & missie

Vanuit onze christelijke inspiratie geloven wij dat ieder mens de opdracht heeft gekregen zijn talenten te ontwikkelen. Op het Bornego College krijgen de leerlingen de mogelijkheid om te werken aan die opdracht. Wij doen dat met goed onderwijs en leren onze leerlingen ook om door te zetten als het een keer tegenzit. Het Bornego College biedt hiervoor een veilige school waar talent en ambitie groeit.

In gesprek

De christelijke identiteit is regelmatig onderwerp van gesprek, bijvoorbeeld tijdens identiteitsdagen en ook bij het bestuur. Het bestuur vindt het belangrijk dat de school een plek is waar de geloofsachtergrond van alle medewerkers zichtbaar mag zijn. Zij zijn de levende voorbeelden voor onze leerlingen en staan altijd open voor dialoog.