jaarverslag

Het Bornego College legt graag verantwoording af aan alle mensen om en in de school. We willen een school midden in de samenleving zijn. Daarom vertellen we u graag wat we doen en hebben bereikt. Zowel op het gebied van het onderwijs en de vorming van de leerlingen als op financieel gebied.

Sinds 2011 geeft het Bornego College een nieuw soort jaarverslag uit. Een dat niet alleen financieel en bestuurlijk is, maar vooral een dat als doel heeft u te laten zien wat we in het onderwijs dat we voor onze leerlingen verzorgen bereiken. Een verslag dat u ook informatie geeft over hoe het Bornego College een bijdrage wil leveren aan de gehele ontwikkeling van de leerlingen die het onderwijs op onze school volgen.

Klik hier om het jaarverslag van 2022 te lezen.