belangrijke personen

Dit zijn de belangrijke personen van Bornego.

Vestigingsleiding

Vestigingsdirecteur
Mevr. Alinka Spijkers
T (0513) 80 18 84
aspijkers@bornego.nl

afdelingsleider

Afdelingsleider
Dhr. Frank Roosenburg
T (0513) 80 18 82
E froosenburg@bornego.nl

Managementondersteuner

Mevr. Renske van Slooten
T (0513) 80 18 88
E rvanslooten@bornego.nl

Decanen

Decaan vmbo
Dhr. Martijn Zwaga
T (0513) 80 18 86
E mzwaga@bornego.nl

Decaan havo/vwo
Dhr. Herman de Haan
T (0513) 80 18 86
E hdehaan@bornego.nl

Leerlingcoördinator

vmbo
Mevr. Wietske den Teuling
T (0513) 80 18 89
E wdenteuling@bornego.nl

havo/vwo
Dhr. Piet van der Wal
T (0513) 80 18 89
E pvanderwal@bornego.nl

Ondersteuningscoördinator

Dhr. Sybryn van Wieren
T (0513) 80 18 83
E svanwieren@bornego.nl

Overig

Dyslexiecoach
Mevr. Geke van der Veen
T (0513) 80 18 80
E gvanderveen@bornego.nl

Bornego op Maat-coördinator
Mevr. Wietske den Teuling
Tel. (0513) 80 18 89
E wdenteuling@bornego.nl

Coördinator anti-pestbeleid
Dhr. Sybryn van Wieren
Tel. (0513) 80 18 83
E svanwieren@bornego.nl

Examensecretaris
Dhr. Meine Hoekstra
T (0513) 80 18 87
E mhoekstra@bornego.nl

Vertrouwenspersoon
Mevr. F. Deen
T (0513) 80 1800
E fdeen@bornego.nl

Maatschappelijk werk
Mevr. Jeannette Timmermans
M 06 52730617
E j.timmermans@defryskemarren.nl

Verpleegkundige
Mevr. Selma Veldhuizen
T (088) 22 99 896

Jongerenwerker
Mevr. Yvonne Veldkamp
T (0513) 41 45 93/(06) 21 88 31 39