Joure is the place to be

Vanaf schooljaar 2019-2020 gaan we in Joure nauwer samenwerken met OSG Sevenwolden. We hebben hierover een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden gemaakt. Daarin gaan we in op de samenwerking en ook komt het nieuwe onderwijsconcept in klas 1 aan de orde. De lijst is hieronder te downloaden. Dat geldt ook voor de presentatie (+begeleidende tekst) die tijdens de voorlichting op de open dag is getoond: