Maatwerken

Niet iedereen is hetzelfde. De een is beter in de talen, de ander blinkt uit in de exacte vakken, voor de een is leren gemakkelijk, de ander heeft er meer moeite mee. Op Bornego Joure houden we daar rekening mee door:

Keuzewerktijd

Tijdens keuzewerktijd is er ruimte voor extra ondersteuning voor een vak, zoals we dat voorheen binnen bezo/mazo (begeleidingszone/ maatwerkzone) organiseerden. Onder keuzewerktijd valt ook zelfstandig werken, leren in stilte en werken aan computervaardigheden. Binnen de keuzewerktijd kunnen leerlingen bovendien kiezen voor extra verdieping voor een bepaald vak.

Coachles

Voor iedere leerling is een coachles in het lesrooster opgenomen. Deze les wordt gebruikt voor klassikale coachlessen en voor individuele gesprekken met de leerlingen.

Bornego op maat

Leerlingen die in de les tijd over hebben, kunnen meedoen aan Bornego op Maat. Zij mogen extra opdrachten doen. Bornego op Maat is er voor leerlingen van alle niveaus, het hele jaar door.

Gymnasium

Tot en met klas 3 bieden wij een goede gymnasiumopleiding die aansluit op het gymnasium van Bornego Lyceum. Alle Bornego-leerlingen die havo of vwo doen, krijgen in Joure in de eerste periode twee verschillende projecten over de oudheid. Wij noemen dit oriëntatie op de oudheid. Veel leerlingen genieten van deze projecten waarbij ze op een leuke manier kennismaken met het gymnasium. Klik hier voor aanvullende informatie: Flyer Gymnasium.

Remedial Teaching

Leerlingen met leerproblemen of een leerachterstand kunnen bij ons rekenen op alle nodige ondersteuning. Dit noemen we remedial teaching. Al voordat een leerling van de basisschool daadwerkelijk bij ons naar school gaat, is er contact met de basisschool over de juiste ondersteuning voor hem of haar.

Dyslexie-ondersteuning

Leerlingen met dyslexie krijgen extra begeleiding en een dyslexiepas. Daarop staat of een leerling bijvoorbeeld extra tijd mag bij toetsen. Meer informatie over onze ondersteuning bij dyslexie staat in de speciale Flyer Dyslexie.

Nederlands als tweede taal

Voor leerlingen met een andere moedertaal dan Nederlands of Fries hebben we NT2-lessen.

Frysk

Wij vinden het belangrijk dat je als leerling op een Friese school bekend bent met de Friese taal en cultuur. Alle leerlingen volgen daarom een speciale lessenserie van een docent Fries.

Boek in de tas

Lezen is belangrijk voor de ontwikkeling. Daarom hebben onze leerlingen altijd een leesboek in hun schooltas. Wanneer ze tijd over hebben, na bijvoorbeeld een toets, gaan ze lezen. Dat is minder saai dan nietsdoen en heel nuttig!