Ons onderwijs

Het eerste jaar op Bornego Joure heet de brugklas. Dit jaar ‘overbrugt’ de stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.

Een eigen coach

Omdat een nieuwe school best wennen is, krijgen alle leerlingen een eigen coach. Deze zien zij wekelijks, met de klas en soms alleen. De coach is het eerste aanspreekpunt voor alle vragen van de leerling en zijn of haar ouders. Samen kijken ze hoe het op school gaat.

Daarom bornego Joure

De meerwaarde van ons onderwijs is te vinden in de volgende drie pijlers: