Over Plein Joure

Leerlingen die in (de buurt van) Joure wonen kunnen dicht bij huis beginnen. Dat is fijn. Het maakt de overstap naar het voortgezet onderwijs minder groot. Plein Joure is overzichtelijk en gezellig. Leerlingen voelen zich er snel thuis en dat is een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen leren.

Wij geven leerlingen een stevige basis om verder te gaan. Mavo-leerlingen kunnen in Joure hun diploma halen. Leerlingen die de beroepsgerichte leerweg gaan volgen, kunnen hiervoor (na klas 1) terecht op het Kei College in Heerenveen. Na drie jaar maken leerlingen van de havo, atheneum en gymnasium de overstap naar Heerenveen.

Samenwerking met OSG Sevenwolden

Vanaf dit schooljaar (2019-2020) werken we in Joure nauwer samen met OSG Sevenwolden. Dat doen we vooral in klas 1. Aanvullende informatie over Plein Joure is te vinden op www.pleinjoure.nl.