Over Joure

Leerlingen die in (de buurt van) Joure wonen kunnen dicht bij huis beginnen. Dat is fijn. Het maakt de overstap naar het voortgezet onderwijs minder groot. Bornego Joure is overzichtelijk en gezellig. Leerlingen voelen zich er snel thuis en dat is een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen leren.

Wij geven leerlingen een stevige basis om verder te gaan. Mavo-leerlingen kunnen in Joure hun diploma halen. Leerlingen die de beroepsgerichte leerweg gaan volgen, kunnen hiervoor (na klas 1) terecht op het Kei College in Heerenveen. Na drie jaar maken leerlingen van de havo, atheneum en gymnasium de overstap naar Bornego Lyceum in Heerenveen.

Samenwerking met OSG Sevenwolden

Vanaf volgend schooljaar (2019-2020) gaan we in Joure nauwer samenwerken met OSG Sevenwolden. Dat doen we vooral in klas 1. Over de veranderingen in Joure hebben we een lijst gemaakt met veelgestelde vragen en antwoorden. Deze is hieronder te downloaden, net als de presentatie (begeleidende tekst) die op de open dag tijdens de voorlichting is getoond.