ziek en verlof

Ziekmelden

Ziekmeldingen moeten tussen 07.30 en 08.30 uur worden doorgegeven via telefoonnummer (0513) 80 18 99.

Verlof aanvragen

Voor het vrij vragen voor verlof zijn er formulieren.

Arts- of specialistenbezoek
Voor het vrij vragen voor arts- of specialistenbezoek moeten ouders/verzorgers een formulier invullen. Dit formulier dient voor het verlof te worden ingeleverd bij de brugklascoördinator (klas 1) of de leerlingcoördinator (klas 2-4 Bornego College). Het formulier staat onder downloads of kunt u hier downloaden.

Bijzonder verlof
In sommige situaties is het mogelijk om bijzonder verlof aan te vragen. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Een toelichting op dit bijzonder verlof, de voorwaarden en het aanvraagformulier kunt u ook vinden onder het kopje downloads of kunt u hier downloaden.