Ons onderwijs

Junior

De leerlingen van vmbo-t/mavo, havo, atheneum en gymnasium starten hun schoolloopbaan bij Bornego Junior aan de Kingweg 2. Ook in de tweede klas blijven leerlingen op deze vestiging. Elke brugklas heeft twee mentoren zodat er veel aandacht en ruimte is voor de individuele leerling. De mentor coacht de leerling naar eigenaarschap van het eigen leerproces en helpt om keuzes te maken voor de toekomst. Meer informatie over ons mentoraat staat in de speciale Flyer mentoraat.

vmbo-t/Mavo

Leerlingen die na de brugklas de mavo blijven volgen, blijven op de Kingweg 2. Hier bereiden wij de leerlingen voor op het examen vmbo-t en op doorstroom naar het mbo. Leerlingen krijgen bij ons een brede opleiding. In klas 3 volgen zij alle algemeen vormende vakken met een keuze tussen Frans en natuur-scheikunde. Het vak sport en bewegen (lo2) is in klas 3 een onderdeel van het totale brede lessenpakket op de Mavo. Liever naar de havo na het mavo/vmbo-t diploma? Dat kan! Het Bornego College houdt zich voor een goede overgang aan de speciale Toelatingscode Theoretische Leerweg naar Havo

Mentoraat en maatwerk

Om ervoor te zorgen dat het goed gaat met al onze leerlingen, is ons mentoraat gericht om eigenaarschap en zelfverantwoordelijkheid van de leerling te vergroten. Dit bereiken we door middel van regelmatige individuele gesprekken waarin de leerling samen met de mentor reflecteert en vooruitkijkt en nieuwe leerdoelen opstelt. Naast deze individuele gesprekken is er in gezamenlijke mentoruren tijd voor sociale, maatschappelijke en groepsdynamische onderwerpen. De mentoruren worden waar mogelijk aan de randuren van de dag geroosterd, zodat er geen tussenuren ontstaan, wanneer er individuele gesprekken zijn.

Naast de mentorgesprekken /mentorlessen is er tijdens deze randuren ook ruimte voor extra ondersteuning. Dit kan zijn: vakinhoudelijke ondersteuning (voorheen bezo), remediale hulp voor taal of rekenen of ondersteuning bij sociaalemotionele ontwikkeling. Daarnaast kunnen de leerlingen op de studiepleinen zelfstandig aan het werk met verschillende vakken (huiswerk onder toezicht).

Bornego op maat

Bovendien bieden we bij Junior & Mavo ook de zogenoemde Bornego op maat (BOM) trajecten aan, zie pagina 8 van deze schoolgids

Binnen Bornego proberen we de leerlingen uit te dagen op allerlei manieren. Naast de extra Bornego Plus-projecten, zoeken we ook naar maatwerk voor de leerling die bijvoorbeeld heel goed is in wiskunde, maar extra ondersteuning nodig heeft bij de talen. Hier proberen we samen met de leerling het onderwijsprogramma zo goed mogelijk bij de behoeften te laten aansluiten.

Ondersteuning

Onder het kopje leerlingondersteuning staat hoe het Bornego College de ondersteuning heeft geregeld. Dat geldt voor alle vestigingen. De mentor is voor iedereen het aanspreekpunt. Mocht het nodig zijn, dan hebben we binnen de school specialisten voor verdere begeleiding.

Daarnaast kent iedere Bornego-vestiging vaak nog eigen vormen van ondersteuning. Voor Bornego Junior & Mavo zijn dit:

  • Maatwerkzone
  • Huiswerk onder toezicht (HOT)
  • Schoolondersteuningsprofiel Bornego Junior
  • Schoolbreed
  • Schoolondersteuningsplan Bornego College 2016-2018

Meer informatie over onze ondersteuning is ook te lezen in de Flyer Ondersteuning.

Kunst +

Vind je het leuk om te musiceren? Teken je graag? Vind je dansen tof of sta je het liefst op de planken? Dan is Kunst+ misschien wel iets voor jou! Bij ons op school krijg je de kans om je talenten op het brede gebied van kunst en cultuur verder te ontwikkelen.

De +lessen zijn speciaal voor leerlingen die gemotiveerd zijn om zich in muziek of kunst te verdiepen. De lessen worden onder schooltijd gegeven. Om de week wordt er les gegeven op een ander uur. Daardoor missen de leerlingen steeds een ander vak. Dat houdt het voor iedereen behapbaar.

Wil je meer weten over Kunst+? Bekijk dan Flyer Kunst+.