Ons onderwijs

Junior

De leerlingen van vmbo-t/mavo, havo, atheneum en gymnasium starten hun schoolloopbaan bij Bornego Junior aan de Kingweg 2. Ook in de tweede klas blijven leerlingen op deze vestiging. Elke brugklas heeft twee mentoren zodat er veel aandacht en ruimte is voor de individuele leerling. De mentor coacht de leerling naar eigenaarschap van het eigen leerproces en helpt om keuzes te maken voor de toekomst.

vmbo-t/Mavo

Leerlingen die na de brugklas de mavo blijven volgen, gaan in het schooljaar 2019/2020 naar de Beugel (dit is tijdelijk zodat we ruimte kunnen creëren op de Kingweg). Hier bereiden wij de leerlingen voor op het examen vmbo-t en op doorstroom naar het mbo. Leerlingen krijgen bij ons een brede opleiding. In klas 3 volgen zij alle algemeen vormende vakken met een keuze tussen Frans en natuur-scheikunde. Het vak sport en bewegen (lo2) is in klas 3 een onderdeel van het totale brede lessenpakket op de Mavo. Liever naar de havo na het mavo/vmbo-t diploma? Dat kan! Het Bornego College houdt zich voor een goede overgang aan de speciale Toelatingscode Theoretische Leerweg naar Havo

Mentoraat en maatwerk

Om ervoor te zorgen dat het goed gaat met al onze leerlingen, is ons mentoraat gericht om eigenaarschap en zelfverantwoordelijkheid van de leerling te vergroten. Dit bereiken we door middel van regelmatige individuele gesprekken waarin de leerling samen met de mentor reflecteert en vooruitkijkt en nieuwe leerdoelen opstelt. Naast deze individuele gesprekken is er in gezamenlijke mentoruren tijd voor sociale, maatschappelijke en groepsdynamische onderwerpen. De mentoruren worden waar mogelijk aan de randuren van de dag geroosterd, zodat er geen tussenuren ontstaan, wanneer er individuele gesprekken zijn.

Naast de mentorgesprekken /mentorlessen is er tijdens deze randuren ook ruimte voor extra ondersteuning. Dit kan zijn: vakinhoudelijke ondersteuning (voorheen bezo), remediale hulp voor taal of rekenen of ondersteuning bij sociaalemotionele ontwikkeling. Daarnaast kunnen de leerlingen op de studiepleinen zelfstandig aan het werk met verschillende vakken (huiswerk onder toezicht).