Over Junior

Bornego Junior is de locatie aan de Ds. Kingweg 2 in Heerenveen. Leerlingen kunnen bij ons mavo, havo, atheneum en gymnasium volgen. Dat doen ze in een prachtig, warm en modern schoolgebouw waardoor zij zich doorgaans snel thuisvoelen.

De eerste twee jaar bij ons op school heten de brugklas. Deze jaren overbruggen de stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Het eerste jaar staat in het teken van de school leren kennen, nieuwe vrienden maken en huiswerk plannen, leren en maken.

Alle leerlingen die mavo, havo, atheneum of gymnasium doen, blijven tot en met klas 2 op deze locatie. Vanaf klas 3 gaan ze naar Bornego Lyceum. Op dit moment is locatie Lyceum, in verband met een grote verbouwing, tijdelijk gehuisvest op de Beugel 68. Vanaf schooljaar 24-25 zitten de leerlingen weer op locatie Kingweg 1. Meestal zijn de leerlingen al bekend met enkele docenten die ook lesgeven op Lyceum.

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen vanaf de tweede klas tot het eindexamen leskrijgen van dezelfde docenten die op dezelfde manier werken. Dat geeft rust en duidelijkheid.