Over Junior & Mavo

Bornego Junior & Mavo is de vestiging aan de Ds. Kingweg 2 in Heerenveen. Leerlingen kunnen bij ons mavo, havo, atheneum en gymnasium volgen. Dat doen ze in een prachtig, warm en modern schoolgebouw waardoor zij zich doorgaans snel thuisvoelen.

Het eerste jaar bij ons op school heet de brugklas. Dit jaar ‘overbrugt’ de stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Het eerste jaar staat in het teken van de school leren kennen, nieuwe vrienden maken en huiswerk plannen, leren en maken.

Daarna zijn onze leerlingen klaar voor de tweede klas. Mavoleerlingen blijven tot en met klas 4 op de vestiging Junior & Mavo. Leerlingen die havo, atheneum of gymnasium doen, blijven tot en met klas 2 ook op deze vestiging. Vanaf klas 3 gaan ze naar Bornego Lyceum. Dat is een kleine verhuizing en meestal zijn de leerlingen al bekend met enkele docenten die ook lesgeven op Lyceum.

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen vanaf de tweede klas tot het eindexamen leskrijgen van dezelfde docenten die op dezelfde manier werken. Dat geeft rust en duidelijkheid.