Som Today Moodle

Kalender

Hieronder staan de belangrijke data van alle vestigingen. Een overzicht per vestiging staat op de vestigingspagina. Lesvrije dagen zijn dagen waarop leerlingen geen les hebben, maar mogelijk wel op school worden verwacht om bijvoorbeeld boeken in te leveren.

26 april - 31 december

44 items gevonden

22 april - 07 mei

Meivakantie 2017 22 april - 7 mei
Centraal

05 mei

Bevrijdingsdag 2017
Centraal

08 mei - 16 mei

Romereis gymnasium 5
Lyceum

10 mei

Start CSE
Lyceum

10 mei

Ouderspreekuur
Junior

11 mei

Voorlichtingsavond over de Werkweek voor de ouders van klas 3
Joure

12 mei

Start CSE eerste tijdvak
Joure

14 mei - 20 mei

Uitwisseling Bornego Junior - Italië
Junior

15 mei

Verschijning digitale nieuwsbrief
Joure Centraal Junior Beugel Lyceum

19 mei

Buitenschoolse activiteit: Kanoën
Joure

23 mei

Voorlichtingsavond ouders klas 2 havo/vwo over iPadonderwijs in leerjaar 3
Joure

25 mei

Hemelvaart 2017
Centraal

26 mei

Lesvrij
Centraal

05 juni

Tweede Pinksterdag 2017
Centraal

06 juni

Klankbordgroep ouders
Joure

14 juni

Uitslag CSE eerste tijdvak
Centraal

19 juni

Start CSE tweede tijdvak
Centraal

20 juni

Sportdag klas 3
Lyceum

21 juni

Kennismakingsdag nieuwe eerste klassers
Joure

21 juni

Informatieve ouderavond nieuwe eerste klassers
Joure

21 juni

Kennismakingsmiddag nieuwe leerlingen - Bornego Junior
Junior Groep-8

21 juni

Informatieavond ouders nieuwe leerlingen - Bornego Junior
Junior Groep-8

21 juni

Kennismakingsmiddag nieuwe leerlingen - Bornego Joure
Joure Groep-8

21 juni

Informatieavond ouders nieuwe leerlingen - Bornego Joure
Joure Groep-8

27 juni

Sportdag klas 3
Beugel

27 juni - 04 juli

Toetsweek 4
Lyceum

30 juni

Uitslag CSE tweede tijdvak
Centraal

10 juli - 14 juli

Werkweek Duitsland Lumdatal
Joure

12 juli

Diplomering vwo
Lyceum

13 juli

Diplomering havo
Lyceum

17 juli

Diplomering Z&W en Techniek
Beugel

18 juli

Diplomering TL
Joure

18 juli

Diplomering TL en H&A
Beugel

22 juli - 03 september

Zomervakantie 2017
Centraal

21 oktober - 29 oktober

Herfstvakantie 2017
Centraal

23 december - 07 januari

Kerstvakantie 2017/2018
Centraal

24 februari - 04 maart

Voorjaarsvakantie 2018
Centraal

30 maart

Goede Vrijdag 2018
Centraal

02 april

Tweede Paasdag 2018
Centraal

27 april

Koningsdag 2018
Centraal

28 april - 13 mei

Meivakantie 2018
Centraal

10 mei

Hemelvaart 2018
Centraal

21 mei

Tweede Pinksterdag 2018
Centraal

21 juli - 02 september

Zomervakantie 2018
Centraal