Kalender

2018
26 maart t/m 3 april Toetsweek 3 examenklassen L
27 maart CKV naar Groningen (havo-4 en vwo-4) L
27 maart On Stage Doedag mavo-2 en -3 JJ
29 maart Paasviering JJ
30 maart Goede vrijdag geen les AJLJ
2 april Pasen AJLJ
4 april t/m 5 april Verkeersmarkt en verkeerslessen (klas 1 en 2) JL
4 april t/m 12 april Toetsweek 3 niet-examenklassen L
10 april Leerlingen AK excursie Amsterdam (mavo-4) JJ
16 april Klas 4 eerste herkansing J
17 april klas 4 herkansing tentamen Maatschappijleer J
17 april t/m 26 april Excursie Rome (gymnasium-5) L
19 april Kunst+ avond J
19 april Paardencoaching (klas 2b) J
23 april t/m 26 april Excursie klas 3 havo/vwo L
23 april t/m 26 april Werkweek Berlijn (vwo-5) L
24 april klas 2 voorlichtingsavond ivm iPad onderwijs J
25 april Klas 4 laatste lesdag J
26 april Klas 4 schooluitje J
27 april Koningsdag (geen les) AJLJ
28 april t/m 13 mei Meivakantie AJLJ
10 mei Hemelvaart A
14 mei Eindgesprekken klas 1 J
14 mei t/m 28 mei Centraal examen AJLJ
16 mei Eindgesprekken klas 1 J
17 mei 10-minutengesprekken (klas 1,2, 3) J
21 mei Pinksteren AJLJ
24 mei Voorlichting ouders werkweek AJLJ
30 mei t/m 11 juni Afname rekentoets mavo 3 en 4 J
5 juni Klas 4 levert boeken en kluissleutel in J
5 juni Ouderklankbordbijeenkomst 3 J
13 juni Uitslag Centraal Examen AJLJ
18 juni t/m 21 juni Klas 4 Centraal Examen 2 J
20 juni Kennismakingsmiddag nieuwe
klas 1 (Joure)
J8
20 juni Kennismakingsmiddag nieuwe
klas 1 (Junior & Mavo)
J8
20 juni Ouderavond nieuwe klas 1 (Joure) J8
21 juni Ouderavond nieuwe klas 1 (Junior & Mavo) J8
22 juni Studiedag docenten (leerlingen vrij) AJLJ
26 juni t/m 4 juli Toetsweek 4 L
29 juni Klas 1 sportdag met OSG J
29 juni Klas 4 ontvangt uitslag Centraal Examen 2
4 juli Laatste lesdag J
9 juli t/m 13 juli Projectweek (klas 1 en 2) JJ
9 juli t/m 13 juli Werkweek klas 3 J
10 juli t/m 13 juli Excursie Lumdatal (klas 3) J
11 juli Diplomering vwo L
12 juli Diplomering havo L
16 juli Diplomering mavo J
18 juli Alternatieve sportdag J
18 juli Diplomering mavo J
20 juli Rapporten uitdelen J
21 juli t/m 2 september Zomervakantie AJLJ
20 oktober t/m 28 oktober Herfstvakantie AJLJ
22 december t/m 6 januari Kerstvakantie AJLJ
2019
16 februari t/m 24 februari Voorjaarsvakantie AJLJ
19 april Goede Vrijdag (leerlingen lesvrij) AJLJ
20 april t/m 5 mei Meivakantie AJLJ
22 april Tweede Paasdag AJLJ
30 mei Hemelvaart AJLJ
31 mei Dag na Hemelvaart (lesvrij) AJLJ
10 juni Tweede Pinksterdag AJLJ
13 juli t/m 25 augustus Zomervakantie AJLJ

Verklaring kalender iconen

A Activiteiten Bornego Centraal; alle locaties

J Activiteiten Bornego Junior & Mavo

L Activiteiten Bornego Lyceum

J Activiteiten Bornego Joure

8 Activiteiten voor nieuwe leerlingen uit groep 8