Keuze klas 2: beeldende vorming of muziek

De uiterste datum om jouw keuze door te geven, is verstreken. Neem contact op met mevrouw Brouwer (jbrouwer@ogmf.nl) of mevrouw Huitema (ihuitema@ogmf.nl) om jouw keuze alsnog kenbaar te maken.