Keuzeformulier workshop Media 16 januari 2024

De uiterste datum om uw keuze voor een workshop door te geven, is verstreken. Neem contact op met de heer Stienstra (astienstra@ogmf.nl) of de heer Poiesz  (epoiesz@ogmf.nl) om uw keuze alsnog kenbaar te maken.