kwaliteit

Aan de kwaliteit van ons onderwijs werken wij voortdurend.

Vo-spiegel

Het Bornego College is aangesloten bij VO-spiegel. Met dit instrument kunnen wij de kwaliteit van het onderwijs meten, evalueren en sturen. Daarvoor hebben we soms de hulp nodig van ouders, verzorgers en leerlingen. Wij vragen hun dan om met een persoonlijke code in te loggen op de digitale vragenlijst van VO-spiegel. Wij hopen op ieders bijdrage!

Scholen op de kaart

Het Bornego College doet mee aan het project ‘Scholen op de kaart’. Via dit gezamenlijke initiatief van scholen en overheid kunnen de prestaties van scholen eenvoudig worden vergeleken op een groot aantal punten. Ook de slagingspercentages zijn opgenomen in ‘Scholen op de kaart’. Klik hieronder voor de gegevens van een locatie: