Steven BV Joure

Leerlingen Bornego & OSG op bedrijfsbezoek

Donderdag 29 november hebben mavo-3 leerlingen van het Bornego College en OSG Sevenwolden in Joure een bezoek gebracht aan de Jouster machinefabriek Steven BV. Het bedrijf maakt afvul- en verpakkingssystemen voor de voedingsmiddelenindustrie.

De derdejaarsleerlingen waren uitgenodigd door Steven BV om een kijkje achter de schermen te komen nemen en om kennis te maken met de techniekbranche. Na een presentatie over het bedrijf hebben de leerlingen een rondleiding gekregen. Ook mochten ze zelf een metalen telefoonhouder maken en een product afvullen.

Leerlingen Hylke en Marije hadden vooraf een heel ander beeld van het vak techniek. “Ik dacht dat het meer te maken had met in de bouw werken,” vertelt Marije. “Vandaag heb ik wel gezien dat het veel meer is dan alleen maar met een hamer werken.” Ook Hylke vond de rondleiding erg leerzaam. “Dat onder techniek ook het ontwerpen en tekenen van de machines valt daar heb je geen idee van,” aldus Hylke.

“Het techniekvak is heel breed,” vertelt decaan Martijn Zwaga. “Leerlingen hebben niet altijd een goed beeld van wat het techniekvak precies inhoudt. We hopen met dit bedrijfsbezoek dat de derdejaarsleerlingen een goed beeld krijgen van het techniekvak en dat ze natuurlijk ook enthousiast raken.”