Jeugddebat

Leerlingen in debat met kandidaat-raadsleden van Gemeente Heerenveen

Leerlingen van het Bornego College en OSG Sevenwolden gingen vorige week donderdag, 10 maart, in debat met kandidaat-raadsleden van Gemeente Heerenveen. In de raadszaal van het gemeentehuis deden de leerlingen mee aan het jongerendebat.

Eigen stellingen
Tijdens het debat stonden een aantal stellingen centraal. Deze stellingen waren gefocust op gemeente Heerenveen en gingen over onderwerpen die de leerlingen belangrijk vonden. De stellingen gingen onder andere over zonnepanelen, mentale gezondheid, het openbare vervoer en seksuele voorlichting. Over deze stellingen gaven de leerlingen hun mening en onderbouwden deze met verschillende argumenten. Vervolgens was het de beurt aan de kandidaat-raadsleden om hierop te reageren.

Waardevolle ervaring
De leerlingen waren enthousiast en opmerkzaam. De leerlingen spraken vol passie over de zaken die zij graag terugzien in hun eigen gemeente. Daarnaast kregen de kandidaat-raadsleden kritische vragen.

Een waardevolle ervaring voor beide partijen. De leerlingen hebben kunnen zien hoe de (lokale) politiek werkt en konden oefenen met debatteren. Daarnaast kregen de politieke partijen inzicht in wat speelt onder jongeren en wat zij belangrijk vinden. De jeugd heeft immers de toekomst.