leerlingen met autisme

Vanuit een samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs bieden Onderwijsgroep Midden-Friesland en VSO De Zwaai (onderdeel van RENN4) passend onderwijs voor havo en vwo-leerlingen met ASS-problematiek in Heerenveen e.o.

Vanaf schooljaar 2018 – 2019 zijn we met een pilot gestart met een kleine groep bovenbouwleerlingen. De gepersonaliseerde aanpak zoals deze in de TAN (Talentencollege Noord) is ontwikkeld vormt de basis. Voor schooljaar 2019-2020 is deze groep doorontwikkeld tot een heterogene groep in niveau en leeftijd.