leerlingen met autisme

Het Samenwerkingsverband Zuid Oost Friesland heeft geconstateerd dat er in de regio geen dekkend aanbod is voor havo- en vwo-leerlingen met (ernstige) beperkingen in het autistisch spectrum (ASS). RENN4 kan de leerlingen met deze specifieke ondersteuningsvraag/-behoefte, die in het speciaal onderwijs geplaatst worden, momenteel geen regulier havo- en vwo-diploma bieden. Ook is er in de regio nog een kleine groep thuiszitters met ASS problematiek, die een havo- of vwo-diploma zouden kunnen halen als daar een passende voorziening voor zou zijn.

Vanuit een samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs bieden OSG Sevenwolden, Bornego College en VSO De Zwaai (onderdeel van RENN4) passend onderwijs voor havo en vwo leerlingen met ASS problematiek in Heerenveen e.o. In schooljaar 2018 – 2019 is gestart met een pilot waarbij leerlingen begeleid worden vanuit een gepersonaliseerde aanpak onder de naam Syntheseklas. De Syntheseklas biedt plaats aan 24 leerlingen.

Meer over Synthese en de samenwerking met RENN4, Bornego College en Sevenwolden