Contact Lyceum

BEZOEKADRES en ZIEKMELDEN

Ds. Kingweg 1
8446 KZ Heerenveen
T (0513) 80 18 00
E info@bornego.nl
Ziekmeldingen graag tussen 7.30 en 9.00 uur doorgeven via telefoonnummer
T (0513) 80 18 99

VESTIGINGSLEIDING

Vestigingsdirecteur

Mevr. ir. Cleo Rijgersberg MSc
T (0513) 80 18 00
E crijgersberg@bornego.nl

Teamleider havo

Dhr. Kees van den Akker
T (0513) 80 18 27
E kvandenakker@bornego.nl

Contact