Downloads

Lyceum

Algemeen

Bewaarinfo 2020-2021 LyceumL
Hulp op afstand voor Apple en WindowsAJL
KlachtenregelingAJL
PrivacyreglementAJL
Procedure aanmelding, toelating en inschrijvingL
Procedure ontheffing voor de 2e moderne taalAL
Reglement MediatheekL
Topsportvriendelijk beleidAJL
Vakanties 2020-2021AJL
Veelgestelde vragen en antwoorden LenteschoolAJL
Vrijwillige ouderbijdragen en schoolkosten 2020-2021AL

Diversen

Bevorderingsnormen LyceumAL
Decanennet BornegoL
Schoolondersteuningsprofiel en -plan Bornego LyceumAL

Folders en flyers

Flyer CambridgeAL
Flyer flexzoneAJL
Flyer GymnasiumAJL
Folder Tweede FaseAL

Formulieren

Formulier aanvraag bijzonder verlofAJL
Formulier vrij vragen vanwege arts/specialistenbezoekAJL
Formulier zorgadviesteam (toestemming ouders)AJL
VerhuisberichtAJL

iPad

Overzicht apps en installatieL
Schademelding iPadAJL
Veel gestelde vragen iPadL