Kalender

2018
23 april t/m 26 april Examensimulatie JL
23 april t/m 26 april Excursie klas 3 havo/vwo L
23 april t/m 26 april Werkweek Berlijn (vwo-5) L
24 april Excursie Aardrijkskunde (havo-5) L
24 april t/m 26 april Projectweek (klas 4) L
27 april Koningsdag (geen les) AJLJ
28 april t/m 13 mei Meivakantie AJLJ
14 mei t/m 28 mei Centraal examen AJLJ
15 mei Theatervoorstelling Boreas (gymnasium 4 en 5) L
21 mei Pinksteren AJLJ
24 mei Voorlichting ouders werkweek (klas 3) AJLJ
13 juni Uitslag Centraal Examen AJLJ
22 juni Studiedag docenten (leerlingen vrij) AJLJ
26 juni t/m 4 juli Toetsweek 4 L
11 juli Diplomering vwo L
12 juli Diplomering havo L
21 juli t/m 2 september Zomervakantie AJLJ
20 oktober t/m 28 oktober Herfstvakantie AJLJ
22 december t/m 6 januari Kerstvakantie AJLJ
2019
16 februari t/m 24 februari Voorjaarsvakantie AJLJ
19 april Goede Vrijdag (leerlingen lesvrij) AJLJ
20 april t/m 5 mei Meivakantie AJLJ
22 april Tweede Paasdag AJLJ
30 mei Hemelvaart AJLJ
31 mei Dag na Hemelvaart (lesvrij) AJLJ
10 juni Tweede Pinksterdag AJLJ
13 juli t/m 25 augustus Zomervakantie AJLJ

Verklaring kalender iconen

A Activiteiten Bornego Centraal; alle locaties

J Activiteiten Bornego Junior & Mavo

L Activiteiten Bornego Lyceum

J Activiteiten Bornego Joure

8 Activiteiten voor nieuwe leerlingen uit groep 8