onze doelen

De focus van onze vestiging ligt de komende tijd op de onderstaande drie thema’s (afgeleid van het strategisch beleidsplan van het Bornego College):

Maatwerk

We richten ons op meer maatwerk voor al onze leerlingen. Dat doen we op verschillende manieren:

  • Via Bornego Op Maat (BOM) proberen we aan te sluiten bij leervragen van leerlingen. Een traject op maat komt in overleg tussen de mentor, de leerling en zijn of haar ouders tot stand. Het kan gaan om verdieping of verrijking binnen of buiten de school. Een cursus Hebreeuws, filosofie, meelopen op het mbo of een hogeschool en extra verdieping voor een vak op school zijn voorbeelden van trajecten op maat. Maar ook maatwerk in het rooster of vakkenpakket is een mogelijkheid.
  • Via lespleinen kunnen leerlingen op Bornego Lyceum steeds beter in hun eigen tempo en op hun eigen manier leren. Het wiskundeplein is inmiddels al een begrip binnen onze school en vanaf schooljaar 2017-2018 is daar het Nederlandse lesplein aan toegevoegd. Ook bij het vak natuurkunde worden er stapjes gezet naar het leren en werken op een plein. Op de pleinen is er naast instructie veel tijd voor zelfstudie, altijd onder begeleiding van docenten.
  • Het gebruik van de iPad maakt het makkelijker om leerlingen op hun eigen niveau te begeleiden, uit te dagen en inzicht te geven in wat ze goed doen.

Waarde(n)vol onderwijs

Je plek vinden in de wereld vraagt om meer dan alleen maar kennis. Op Bornego Lyceum krijgen leerlingen ruimte om zelf uit te zoeken wat zij belangrijk vinden. Wij helpen ze daarbij door richting en kansen te geven. We staan regelmatig stil om samen te kijken door welke waarden we gedreven worden.

Wij zetten in op totale ontwikkeling van onze leerlingen. In ons onderwijs wordt daarom steeds meer het accent gelegd op zelf plannen en keuzes maken, samenwerkend leren en onderzoeksvaardigheden. De lespleinen helpen daarbij. Door zelf het initiatief te nemen, fouten te mogen maken en elkaar feedback te geven, neemt het vertrouwen in eigen kunnen toe.

Identiteit & verbinding

Wij streven naar onderwijs van waarde voor onze leerlingen en voor de maatschappij. Iedereen heeft zijn eigen verhaal en waarden. Daarover gaan we met elkaar in gesprek en zoeken we de verbinding. Aan het einde van hun schoolloopbaan zijn onze leerlingen klaar om als wereldburger deel te nemen aan de samenleving met een kritische en open blik. Dat doen we door:

  • het aanbieden van projecten vanuit de vakken godsdienst en maatschappijleer waarbij leerlingen samenwerken en kennismaken met andere culturen, mensen, manieren van denken en gewoontes.
  • de buitenwereld in toenemende mate binnen te halen en tijdens projecten buiten de school te kijken.
  • steeds meer samen te werken tijdens projecten, maar ook bij bijvoorbeeld sportdagen. Zo leren leerlingen van elkaar.