medezeggenschap

Via deze pagina informeert de medezeggenschapsraad (MR) belangstellenden over haar werkzaamheden op het Bornego College.

De MR wil de inspraak van ouders, verzorgers, leerlingen en medewerkers bij de besluitvorming bevorderen. Heeft u na het lezen van de achterliggende informatie nog vragen? Stuur dan een e-mail naar mr@bornego.nl.

Over de MR

Waarom Medezeggenschap? De medezeggenschapsraad (MR) is een op iedere school wettelijk verplicht gesteld orgaan met als doel: het bevorderen van de inspraak van de ouders (voogden, verzorgers), leerlingen en het personeel bij de besluitvorming van het bevoegd gezag (het Bestuur, meestal vertegenwoordigd door de directie). Meer informatie over de MR vindt u hier.

Agenda

De MR vergadert zes tot zeven keer per jaar, wisselend op dinsdag- en donderdagavond in de vergaderzaal van de Centrale Dienst op Bornego Lyceum. De data voor het komende schooljaar zijn hier te vinden.

Reglementen en jaarverslag