medezeggenschap

Via deze pagina informeert de medezeggenschapsraad (MR) belangstellenden over haar werkzaamheden op het Bornego College.

De MR wil de inspraak van ouders, leerlingen en medewerkers bij de besluitvorming bevorderen. Heeft u na het lezen van de achterliggende informatie nog vragen? Stuur dan een e-mail naar mr@bornego.nl.

over de MR
vergaderschema, agenda en notulen
reglementen en jaarverslag