Nieuwe school

Nieuwe school voor jongeren van tien tot achttien jaar in Heerenveen 

De gezamenlijke schoolbesturen voor het primair en voorgezet onderwijs van OSG Sevenwolden, Aeres, Ambion, CBO Meilân en onze school hebben de handen ineengeslagen en starten aan de Buitenbaan 5 in Heerenveen de nieuwe school ‘Kiim’. Kiim biedt al vanaf komend schooljaar vernieuwend onderwijs voor jongeren van tien tot achttien jaar. Leerlingen kunnen er instromen vanaf groep 7 van de basisschool en tot en met het behalen van het mavo-, havo- of vwo-diploma onderwijs volgen. Op Kiim staat het onderzoekend leren centraal. De verschillende vakken worden in thema’s aangeboden waar leerlingen zelfstandig, maar ook samen aan werken. Daarnaast worden de leerlingen niet direct vastgezet op een bepaald niveau, maar krijgen ze tijd om hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen.

‘Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen, naast het halen van een diploma, ook met elkaar kunnen groeien tot mondige burgers, die hun eigen waarde voor de maatschappij kennen en benutten. Ons onderwijs verschilt op een aantal punten van het meer traditionele onderwijs’, vertelt Moniek Bergsma, projectleider Kiim. Het vertrekpunt voor de nieuwe school is het Jenaplanonderwijs, aangevuld met enkele vernieuwende aspecten. ‘Bij ons leren leerlingen vanuit samenhang. We gaan werken met grote thema’s, waarbij vakken met elkaar samenwerken en leerlingen worden aangespoord vragen te stellen en zelf op onderzoek uit te gaan. Daarnaast komen leerlingen bij ons in groepen met verschillende niveaus en leeftijden door elkaar en we stellen de niveau- en vakkenkeuze net wat langer uit dan op andere scholen. Zo krijgen kinderen echt de tijd om hun talenten en vaardigheden te ontdekken en ontwikkelen.’

Kiim start komend schooljaar met leerlingen met een mavo-, havo- of atheneumadvies in klas 1. Bergsma: ‘We voeren niet alle ontwikkelingen in één keer door, omdat we het zorgvuldig willen doen. Daarom starten we met de instroom van leerlingen uit groep 8 met een mavo-, havo-, of atheneumadvies. Vanaf het schooljaar 2023/2024 kunnen ook leerlingen met een vmbo basis- of kaderadvies en leerlingen vanaf groep 7 uit het basisonderwijs instromen.’